FR
 
STARTPAGE Blogs
 
 
Flexibel
published by , on 30/05/2008

Werkgevers moeten zich, gezien de toenemende vergrijzing en de krapte op de arbeidsmarkt, flexibeler opstellen ten opzichte van hun oudere werknemers. Dat standpunt wordt door heel wat organisaties vertolkt, ook aan werkgeverszijde. Hoewel ik het in theorie met de idee eens ben, vrees ik dat extra flexibiliteit voor de kleine ondernemingen in ons land geen haalbare kaart is.

Iedere ondernemer weet het, het wordt steeds minder vanzelfsprekend een vacature in te vullen. Te weinig kandidaten dienen zich aan en de vergrijzing laat zich stilaan gevoelen. De oplossing ligt voor de hand: we moeten er voor zorgen dat vijftigplussers langer actief blijven. Volgens Unizo-topman Karel Van Eetvelt moeten we de oudere werknemers daarom aangenamere arbeidsomstandigheden bieden. Meer flexibiliteit dus, met bijvoorbeeld mogelijkheden om vier vijfde te werken of om tijdskrediet op te nemen.

Ik geef Van Eetvelt grotendeels gelijk, maar heb meteen ernstige vragen over de haalbaarheid daarvan voor kmo’s. Mij lijkt het primordiaal ervoor te zorgen dat kmo-bedrijfsleiders oudere werknemers met een gerust gemoed kunnen aanwerven. Hoezo? Is dat nu niet het geval? Niet echt, nee. Vijftigplussers worden nu te zeer beschermd. Straffe taal en ik maak me er ongetwijfeld niet populair mee, maar ik overdrijf niet. Tel even mee: hun anciënniteit, de formule Claeys die leidt tot torenhoge opzegvergoedingen, het recht op outplacement en de bescherming van de brugpensioenleeftijd. Heel wat werkgevers mogen dan wel oudere werknemers willen aanwerven, al deze beschermingsclausules jagen hen de stuipen op het lijf. Wat als er iets fout loopt met het bedrijf? Hoe gaan ze dat alles dan betalen?

Vooraleer we oudere werknemers comfort kunnen bieden, moeten we ze natuurlijk in de eerste plaats kunnen aanwerven. Daar knelt het schoentje. En dat ligt niet aan de vijftigplussers of aan hun flexibiliteit, maar aan het beleid. Voor grote bedrijven en multinationals is dat vermoedelijk geen onoverkomelijk euvel. Zij hebben een uitgebreide personeelsdienst die alle regels en details kan uitpluizen en een strategie kan uitstippelen om oudere werknemers in dienst te nemen. Bovendien beschikken ze over voldoende financiële reserves om eventuele tegenslagen op te vangen. Voor de talloze kmo’s in dit land ligt dat enigszins anders. Ik ben als bedrijfsleider zelf verantwoordelijk voor de hele bedrijfsvoering, kan niet terugvallen op een uitgebreide staf en loop me elke dag te pletter om mijn zaak draaiende te houden.

Geloof me vrij, ik wil me maar al te graag flexibel opstellen en inspanningen leveren om oudere werknemers aan te nemen. Echt waar. Vijftigplussers hebben vaak tonnen ervaring en kunnen jonge collega’s heel wat nuttige kneepjes aanleren. Ze zouden mijn team echt verrijken. Maar helaas kan ik me dat risico niet veroorloven. En zo gaat heel wat waardevolle ervaring verloren. Kunnen we daar alstublieft een mouw aan passen?

(Deze column verscheen eerder in De Tijd)

Post a reaction

Your email address will not be published. Required fields are marked *

* Comments are welcome in English, French or Dutch. Only reactions by authors who have stated their full name and e-mail address will be published. No mention of e-mail addresses will be made on the website. We only require them to enable us to contact the writer of the reaction should this prove necessary. HRMblogs.com reserves the right to delete reactions that are not in conformity with the general conditions and code of behaviour of this website.

recent reactions
 
poll

    Should an employer facilitate the practice of the Ramadan at the workplace?

    View Results

    Loading ... Loading ...

 
 
categories
 
archive
 
Disclaimer

Everything posted on this website/blog is the personal opinion of the individual contributor and does not necessarily reflect the view of BizInfo/HRMblogs or its clients, nor the author respective employer or clients.