FR
 
STARTPAGE Blogs
 
 
Het roemloze en malafide einde van Fides Consulting
published by , on 15/03/2008

de-saeger_seastar_summer_cruise_19_01.jpgFides Consultinng, het adviesbedrijf werkzaam op onder andere HR-vlak van de flamboyante Antwerpse ‘zakenman’ (lees: witteboordcrimineel) en ex Voka-bestuurder Filip De Saeger, is op 7 februari laatstleden op bekentenis failliet verklaard. Correctie: de vennootschap die tot veertien dagen voordien Fides Consulting heette, ging die dag op de fles. Officieel en ogenschijnlijk legde dus niet Fides maar een ander bedrijf de boeken neer. De onderneming had, volgens zijn laatste jaarrekening (periode 1/7/06 – 30/6/07), 1,7 miljoen euro schulden (waarvan ruim 400.000 euro aan leveranciers en zowat 220.000 aan belastingen en sociale lasten) en een negatief vermogen van meer dan een miljoen euro.

De precieze schuldenberg van het bedrijf op het moment van zijn faillissement is niet bekend (behalve bij de curator: advocaat Bruno Schoenaerts uit Antwerpen). Naar alle waarschijnlijkheid zijn de schulden de laatste maanden eerder toe dan afgenomen. Naar onze informatie had Fides Consulting op datum van het faillissement in elk geval 150.000 euro RSZ-achterstallen. Dat dit een faillissement met een reukje is, staat als een paal boven water. En niet enkel omdat een paar weken voordat de boeken werden neergelegd activa, waaronder immateriële zoals internetdomeinnamen, uit de vennootschap zijn ontvreemd (‘ontdragen’ werden zoals dat heet). Reconstructie van het debacle van een controversieel adviesbureau en portret van zijn oprichter en zaakvoerder Filip De Saeger: een lefgozer met psychopatische trekjes, notoir schuinmarcheerder en discreet rechtsextremist (vandaag Vlaams Belang-adept, vroeger sympathisant van de neonazistische VMO) met, net als Icarus, een teveel aan hybis.

Voordat de bvba Fides Consulting op 24 januari 2008 de boeken neerlegde, veranderde het nog snel zijn naam. Niet zonder gevoel voor humor en met een flinke portie aan zin voor provocatie herdoopte De Saeger zijn al ruime tijd kwakkelende adviesbedrijf in Moerman, Aernoudt, Nijns & Partners. Deze namen verwijzen, amper verhuld, naar Fientje Moerman (voormalig Vlaams minister van economie), Rudy Aernoudt (de ex kabinetschef van Moerman die nadien secretaris-generaal van het Vlaamse departement Economie werd maar in die functie tot ontslag werd gedwongen door de Vlaamse Regering nadat hij het statuur van klokkenluider had aangevraagd en bij de ombudsman de onregelmatigheden op het kabinet van Moerman aankaartte), Tim Ampe (hoofd van de afdeling Economisch Ondersteuningsbeleid van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Agentschap Economie) en Gina Nijns (inspecteur van de afdeling ‘Inspectie Economie’ van het Agentschap Economie van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap). Deze vier personen liggen aan de basis van de peripetie die het ooit succesvolle adviesbedrijf de voorbije twee jaar meemaakte: het onderzoek naar en de vaststelling van fraude met de toenmalige advies- en opleidingcheques, de ambtelijke santies als gevolg er van en de overmaking van het bezwarende dossier aan het Antwerpse parket dat in 2006 een onderzoek opende (notificatienummer van het dossier: AN 20997552/06). Aanvankelijk gebeurde er niet veel met dat dossier. De federale recherche (cel ‘economische en financiële misdrijven’, afgekort als ecofin) had zijn handen vol met andere fraudezaken, zoals de affaire Kerylos. Pas de laatste maanden zetten de ecofin-rechercheurs hun tanden in het dossier Fides Consulting/Filip De Saeger.

Verdoezelen en verhullen

De hocus pocus-truc die Fides Consulting recentelijk met zijn naam toepaste had vooral als bedoeling de sporen van en naar zijn faillissement te verdoezelen en te verhullen. In de eerste plaats voor zijn voormalige en huidige klanten en relaties, maar ook op het internet en in financiële databanken zoals Graydon en Dun & Bradstreet. Vooral bij zijn zakelijke relaties en bij wie de laatste maanden werkte of contact had met zijn ‘spin-off’ SiteWizard, wilde Fides geen slapende honden wakker maken. Onder meer omdat de naam Fides Consulting aangebrand is en zijn initiële business – training en opleiding – zo goed als op apegapen lag, was het bedrijf van Filip De Saeger de laatste tijd vooral actief als websitebouwer. Dat deed het onder de naam SiteWizard (zie verder meer). Met de naamswijziging in Moerman & Co wilde men tevens de naam Fides, al dan niet in combinatie met ‘Consulting’ of met ‘Business Group’, veilig stellen om er later, als de storm is gaan liggen, terug te kunnen mee uitpakken.

Sinds medio vorig jaar opereerde het bedrijf, ietwat grootsprakerig, als Fides Business Group. Maar dat was/is slechts een commerciële naam. De officiële naam van de vennootschap bleef, tot de recente naamsverandering net voor het faillissement, onveranderd: Fides Consulting. Tot op vandaag is dat tevens de naam van een van de drie divisies van de zogenaamde Fides Business Group. De afdeling ‘Fides Consulting’ van de Fides Business Group verzorgt diensten op vlak van bedrijfsbeheer en KMO-advies. Daarnaast zijn er ook nog de Fides for people (HRM-diensten) en Fides Solutions (ICT).

Voor de buitenwereld is er, op het eerste gezicht, geen vuiltje aan de lucht want zogezegd is het niet Fides Consulting dat op de fles ging. Dat de website van het bedrijf nog steeds online is, draag ook bij tot deze (foute) perceptie. Om dat, desondanks het faillissement, voor elkaar te krijgen diende men echter zowel de website als de domeinnaam fides.be uit de handen van de curatele te houden. Dat kon door net voor het neerleggen van de boeken (namelijk op 8 december 2007) de DNS-registratie van de domeinnaam stiekem te wijzigen. Voor het faillissement was Filip De Saeger namens Fides Consulting de licentienemer (zeg maar de ‘huurder’) van de domeinnaam fides.be. Minstens sinds 8 december 2007 is dat HRM Net, de bvba die sedert ruim twee jaar eigenaar is van de gelijknamige website. Via een stroman, de boekhouder en het financiële brein van Fides Consulting (Dirk De Creus), controleert De Saeger echter de bvba HRM Net. Ontdraging, zeg maar ontvreemding of diefstal, van activa is echter strafbaar. (Over HRM Net, het bedrijf en de website, en de relatie met Filip De Saeger meer in een van mijn volgende blogs.)

Ondanks dat de merknaam Fides Consulting tot het handelsfonds van de gefailleerde gelijknamige onderneming behoort, gebruikt De Saeger hem vandaag nog steeds. Onder meer op fides.be, de website van de Fides Business Group. Ook dit onrechtmatige gebruik van de handelsnaam Fides Consulting is ontdraging van activa.

Dat de website van Fides Business Group online bleef – op een paar dagen na, maar die kleine onderbreking had te maken met serverproblemen en niet met het faillissement – was niet enkel het gevolg van het strafbare foeteren met de domeinnaam fides.be. Want de webstek is ononderbroken bereikbaar gebleven (en is het nog steeds) via een van eveneens ontvreemde domeinnamen zoals managers.be, infopagina.be, kenniscocktails.be en ondernemerschapsportefeuille.be. Die domeinnamen stonden tot kort voor zijn faillissement eveneens op naam van Fides Consulting. Vandaag is de bvba HRM Net er de licentienemer van. Ze werden, net als de domeinnaam fides.be, door De Saeger ontdragen uit de activa van het gefailleerde Fides Consulting. Hoeveel domeinnamen precies buiten het gezichtsveld van de curator en de activa van het gefailleerde bedrijf werden gehouden is moeilijk te zeggen. Volgens Rudy Ryckewaert LazerNet bvba , de registrar die tot voor kort alle domeinnamen voor Fides Consulting beheerde, stonden er “wellicht een honderdtal” op naam van Fides Consulting.

Het behoud van de naam Fides en van de domeinnaam fides.be ligt De Saeger nauw aan het hart. Fides is immers de samentrekking van Filip De Saeger. Het versassen van een rist domeinnamen waaronder fides.be gebeurde in de periode tussen 8 en 13 december 2007. Dus enkel weken voor het faillissement, meer bepaald tijdens de zogenaamd ‘verdachte periode’. Dat gebeurde door Bart Jansen. Samen met Dries Vanvlasselaer was hij op dat moment nog de enige Fides-loontrekkende. Beiden waren werkzaam voor de IT-poot van Fides Business Group. Die opereerde sinds halweg vorig jaar onder de handelsnaam Fides Solutions. Voorheen heette die divisie Fides e-Coyote (zie verder). Op 7 januari 2008 werden Vanvlasselaer en Jansen ontslagen zonder onmiddellijk hun ontslagvergoeding te hebben gekregen. Die zou dixit De Saeger (die evenwel op dat moment perfect wist dat hij enkele weken later de boeken zou neerleggen) later krijgen, “zeker en vast”. Gezien het faillissement van hun voormalige werkgever kunnen ze die ontslagvergoeding wellicht op hun buik schrijven. Voor Dries Vanvlasselaer is dit de tweede keer op korte tijd dat hij dreigt de dupe te worden van een faillissement. Als ex werknemer en schuldeiser van het eveneens gefailleerde e-Coyote riskeert hij ook in dit dossier de sigaar te zijn.

De ironie van het lot is dat e-Coyote op de fles ging doordat De Saeger, die in het bedrijf zou investeren maar dan met centen van het Participatiefonds in plaats van met eigen middelen, nooit zijn belofte nakwam. Want het Participatiefonds – waar De Saeger naar onze informatie via Fides Consulting of een andere door hem gecontroleere onderneming ook andere subsidieaanvragen van het type Optimeo indiende (onder andere voor HRM Net) – keurde het dossier e-Coyote af. Omdat De Saeger geen eigen middelen in het noodleidende e-Coyote wilde of kon investeren, werd een faillissement onafwendbaar. Dat wist De Saeger maar al te goed. Meer nog: dat hoopte hij want, zo zo was zijn redenering, met het mes op de keel zou de zaakvoerder ongetwijfeld bereid zijn om voor weining geld de krenten van zijn onderneming van de hand te doen. De Saeger aasde op het content management systeem WebExpo. Net voor het faillisement van zijn bedrijf (dus tijdens de zogenaamde ‘verdachte periode’) ‘verkocht’ de zaakvoerder van e-Coyote, vermoedelijk sterk onder de reële marktwaarde want de financiële nood was hoog, WebExpo (verder meer hier over) aan De Saeger/Fides Consulting. Door misleiding van de curator van het faillissement van e-Coyote (advocaat Viviane Missoul uit Kessel-Lo) kon De Saeger weining later ook de hand leggen op andere activa van e-Coyote zoals PC’s en printers. Want het is weinig waarschijnlijke dat die goederen (die aan de curatele toekwamen om ze ten gelde te maken) inderdaad “op een container werden gegooid” zoals De Saeger verklaarde toen de curator zich op het adres van Fides Consulting aanbood (Santvoortbeeklaan 21-23 in Deurne), tevens de exploitatiezetel van het voormalige e-Coyote.

Kroniek van een aangekondigde dood

De sirenezang van Fides Consulting begon met de intrekking in januari 2007 van zijn erkenning als werving- en selectiekantoor en de ruchtbaarheid die daar aan gegeven werd op onder meer HRMblogs.net (mijn vroegere persoonlijke weblog over personeelsmanagement en dus de voorloper van HRMblogs.com) en op zakelijke portaalsite express.be.

Het is Vlaams minister van werk Frank Vandenbroucke die, middels een decreet, begin 2007 de erkenning van Fides Consulting als wervings- en adviesbureau introk. Dat gebeurde na een grondig onderzoek van de ‘inspectie economie’ van de Vlaamse Gemeenschap. Daaruit bleek langdurige en grootschalige fraude door Fides met de toenmalige advies- en opleidingscheques (de voorloper van het huidige BEA-subsidiesysteem). De intrekking van de erkenning door de minister was gebaseerd op een advies van de commissie ‘private arbeidsbemiddeling’ van de Sociaal Economische Raad van Vlaanderen – SERV (verder meer hier over).

Eigenlijk waren de problemen van Fides Consulting zowat zeven maanden eerder begonnen: toen het kantoor zijn erkenning als opleidings- en adviesvertrekker verloor als gevolg het onderzoek van de dienst ‘inspectie economie’ van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Toen in juni 2007 de administratie ook de erkenning introk van twee mantelbedrijven die speciaal door De Saeger waren opgericht om de ambtelijke sancties te ontwijken zette het debacle zich in versneld tempo voort. Die twee bedrijven, FHRM Partners en FKMO Partners (sinds kort is deze laatste omgedoopt tot HR Partners), hadden/hebben officieel niets met De Saeger of Fides te maken en worden geleid door een stroman van De Saeger (Dirk De Creus, tevens zaakvoerder van bvba HRMnet; de exploitant van de eens roemrijke gelijknamige website die de laatste twee jaar op sterven na dood is).

Omdat het niet langer met werving & selectie en evenmin met consulting en met training aan de bak kwam, veranderde Fides Consulting het geweer van schouder en ging het zich toeleggen op internet- en IT-diensten . Dat deed het met het product SiteWizard. Die naam werd in toenemende mate ook gebruikt om meer naar buiten te treden. De laatste maanden gebeurde dat zo goed als uitsluitend nog op deze wijze. Deels omdat de naam Fides Consulting in de markt totaal onbruikbaar was geworden en gedeeltelijk om het faillissement van Fides Consulting malicieus voor te bereiden. Het was de bedoeling om, eens de boeken neergelegd, dat faillissement voor de klanten en relaties verborgen te houden en verder te doen alsof er niets aan de hand was. Gevreesd mag worden dat dit scenario door de publicatie van deze blogpost in de war is gestuurd. Maar niet getreurd, Filip De Saeger heeft nog wel andere pijlen op zijn boog. De man is immers met verschillende andere bedrijven zakelijk actief. Onder meer in de bouw- en immowereld, met het verhuren van boten tot ja zelf het exploiteren van een zonnebankcentrum. Maar hier over verder meer.

Faillissement als oplossing

De koerswijziging naar de IT- en internetdiensten bracht geen soelaas voor de penibele financiële situatie van Fides Consulting. Om die reden maar ook om te kunnen ontsnappen aan een aantal arbeidsrechtelijke en burgerlijke vorderingen die het bedrijf boven het hoofd hingen (voor minstens 150.000 euro in totaal), werd, zeker vanaf medio 2007, doelgericht een faillissement voorbereid.

Dat scenario blijkt onder meer uit het feit dat de laatste maanden lang niet alle werkzaamheden op IT-vlak door Fides Consulting zelf werden gefactureerd. Regelmatig werden er facturen opgemaakt en uitgestuurd door FKMO Partners voor diensten geleverd door Fides Consulting/SiteWizard. Op die manier kwam de vennootschap nog meer in de financiële problemen dan ze al was. Dat was natuurlijk de bedoeling. Met een faillissement was Fides ook verlost van de dreigende vorderingen als gevolg van de arbeidsrechtelijke en burgerlijke procedures die het zo goed als zeker zou verliezen.

Daarnaast liep het bedrijf ook het risico ooit te zullen worden aangesproken voor de terugvorderingen van de gefraudeerde bedragen die de Vlaamse Gemeenschap instelde bij de bedrijven die, bewust of onbewust, samen met Fides Consulting, van de fraude profiteerden. Een aantal van die ondernemingen betwist immers de terugvordering en stelt slachtoffer te zijn geweest van het gesjoemel van Fides Consulting. Dat is voor het gros van de dossiers, en zeker voor de nv Plastex en de op aandeelhoudervlak ermee gelieerde bvba Arenatum (zie verder), echter een weinig geloofwaardige uitleg.

Niet zonder risico

Een faillissement van Fides Consulting zou, zo dachten De Saeger en zijn rechterhand De Creus, alle problemen in een keer oplossen. Daarbij vergat men echter dat het er ook nieuwe creëert indien zou blijken dat er burgerrechtelijke vergrijpen (overtreding van de faillissementswet en het wetboek van vennootschappen) zouden gepleegd zijn in het kader van het faillissement.

Dat er, zeker tijdens de zogenaamde verdachte periode (6 maanden voor de datum waarop de staking van betaling is vastgesteld) onwettelijke zaken plaats grepen, is onmiskenbaar het geval. Daardoor zit het duo De Saeger-De Creus, maar ook de echtgenote van De Saeger en tevens mede-bestuurder van Fides Consulting Carina Dom, vandaag in erg in nauwe schoentjes.

Niet in het minst omdat de curator bij wet verplicht is om alle vermoedens en aanwijzingen van overtreding van de faillissement – en vennootschapswetgeving aan het parket te signaleren. Dat opent dan een strafrechtelijk (voor)onderzoek. Daarnaast kan een curator, indien noodzakelijk voor het vrijwaren van de rechten en belangen van de schudeisers, overgaan tot ingrijpende maatregelen zoals bewarend beslag leggen op alle gelden, onroerende goederen en aandelen van de bestuurders van de gefailleerde onderneming. In bepaalde gevallen kan de curator dergelijke maatregelen ook nemen ten aanzien ander ondernemingen waarvan de bestuurders van het gefailleerde bedrijf hoofdaandeelhouder zijn. Ook de BTW-, RSZ-en belastingsadministraties kunnen bewarende maatregelen nemen ten aanzien van de bezittingen van de bestuurders van een gefailleerde onderneming. Dat kunnen ze tevens ten opzichte van andere bedrijven die deze bestuurders, rechtstreeks of onrechtstreeks, controleren.

De zakelijke belangen van Filip De Saeger

Niet gespeend van de gebruikelijke grootspraak vertelde De Saeger tot voor het faillissement van Fides Consulting eigenaar te zijn van of substantiële belangen te hebben in meer dan vijftien ondernemingen. Op rechtstreekse en openlijke manier controleert Filip De Saeger vandaag bvba Ilys (International Luxury Yacht Services), nv Factotum De Sterhoeve en nv Immo Zonnekant. Deze laatste vennootschap is onder meer via de Immobuilt (een dienst van Immo Zonnekant) actief op het vlak van verkoop van bouwgronden, kantoren en magazijnen/ateliers.

Maar onrechstreeks, via een stroman (Dirk De Creus), heeft De Saeger ook de touwtjes in handen van bvba FKMO Partner en bvba FHRM Partner (recentelijk omgedoopt tot HR Partners) en bvba HRM Net (over deze laatste vennootschap, tevens uitgever van de gelijknamige website, zoals eerder gesteld, meer in een van mijn volgende blogpost). Daarnaast heeft hij ook nog belangen in andere ondernemingen. Dat is alvast het geval bij zonnebankcentrum JetSun in Baasrode (De Saeger is afkomstig uit deze deelgemeente van Dendermonde waar zijn vader politiecommissaris was – zie ook verder). Ei zo na had hij zich enkele maanden geleden ook ingekocht bij de uitgever van een Kempisch gratis huis-aan-huis livestyle blad (met grote ambities). Die vlieger ging echter niet op want de zaakvoerder en eigenaar van het bedrijf had lucht gekregen, onder meer via googel, van De Saeger zijn bedenkelijk zakelijk palmares en twijfelachtige reputatie.

Tot slot is er nog het mysterieuze Amerikaanse TOPS Consultancy LLC. LCC staat voor: Limited Liability Company. In vergelijking met de klassieke ‘corporation’ is deze vennootschapsvorm meer geschikt voor kleine bedrijven, met een beperkt aantal aandeelhouders. Een LCC is bovendien niet verplicht tot het houden van een jaarlijkse algemene vergadering. In de meeste Amerikaanse staten kan ze worden opgezet door één persoon. TOPS Consultancy is de huidige registrant van de domeinnaam hrm.net. Het is via die weg dat De Saeger begin 2006 op onrechtmatige wijze en via intimidatie van derden in het bezit is gekomen van die domeinnaam. Het zou interessant zijn te vernemen wat de precieze band is tussen De Saeger en deze vennootschap, alsmede waarvoor ze precies dient binnen zijn zakelijke imbroglio. Feit is alvast dat de luttele gegevens die er over beschikbaar zijn (zoals de naam van een contactpersoon/verantwoordelijke en een telefoonnummer) op zorgwekkende wijze typisch De Saeger zijn: ze kloppen langs geen kanten. Op telefoonnummer + 1 212 962 1000 huist er een advocatenkantoor waar zowel TOPS Consultancy als Harry Saperstein onbekend zijn.

Plastex en Co

Er zijn ook ernstige aanwijzingen dat Filip De Saeger een dikke vinger in de pap heeft bij Plastex en de daarmee op aandeelhoudersvlak verwante bedrijven bvba Arenatum en bvba Health And Wellness Company (HWCO). Plastex bouwt zwembaden, sauna’s, whirlpools en stoomcabines, zowel binnen als buiten, voor particuliere en openbare opdrachtgevers. Arenatum is een speler in de betonnen zwembadbouw, met eigen bekisting voor een zelf ontwikkeld zwembad (Niagara) Daarnaast is het bedrijf ook werkzaam op het vlak van bouw van woningen en huizen.

HWCO is het Belgische ‘bijhuis’ van de gelijknamige Nederlandse vennootschap die exclusief invoerder is voor de Benelux van een aantal welness-producten (zoals Beachcomber Hot Tubs, Finnleo sauna, Lacus douches, infrarood cabines en onderhoudsmiddelen voor zwembaden). Plastex was er een van de Belgische vertegenwoordiger van. In maart 2006 richtte Plastex-topman Mark Roesems samen met Nederland Henricus Verhagen, de bestuurder van HWCO Nederland, een aparte Belgische vennootschap op om HWCO-producten in ons land te commercialiseren.

Mark Roesems is aandeelhouder en bestuurder bij Plastex, Health & Wellness Company (België) en Arenatum. Deze drie firma’s vormen samen met AD woningbouw, AD renovatiewerk en AD schrijnwerkerij AD Team. AD woningbouw, AD renovatiewerk en AD schrijnwerkerij zijn ‘constructies’ waarmee De Saeger actief is in de bouw- en renovatiewereld. Naar goede gewoonte van de man zijn het geen vennootschappen, enkel handelsnamen.

Naast AD Team is er ook AD Projects. Dat is eveneens louter een handelsnaam. Ondanks dat op de website staat dat ‘de firma’ zich bezig houdt met nieuwbouw en verbouwingen van woningen, appartementen en handels- en kantoorruimten. De operationele spilfiguur van AD Projects (en AD woningbouw, AD renovatiewerk en AD schrijnwerkerij ) is vakman en manusje doet al en tevens getrouwe De Saeger-acoliet Gunter Aerts uit Lint.

De zakelijke verwevenheid tussen De Saeger en minstens Plastex maar wellicht ook Arenatum en misschien ook HWCO uit zich op allerlei vlak. Zo huurt Plastex kantoren gelegen aan de Kontichsesteenweg in Aartselaar van De Saeger (waarschijnlijke van diens Immo Zonnekant). De laatste tijd hadden er, volgens onze bronnen, ook financiële transacties plaats tussen Plastex en diverse vennootschappen van De Saeger die niets met het betalen van huur te maken hadden, al dan niet via rekening courant. De Saeger deed zich in de zomer van vorig jaar trouwens voor als de ‘grote baas’ van de Plastex-groep tijdens gesprekken over de aankoop van een grote witte villa gelegen aan de Boomse steenweg. Het was de bedoeling om alle administratieve diensten van Plastex en zijn nevenbedrijven alsmede van AD Projects in het pand onder te brengen. Een deel van de villa zou eveneens gebruikt worden als VIP-lounge om gasten te ontvangen. Pittig detail: de vraagprijs van 1,5 miljoen euro voor het pand was voor De Saeger geen probleem en kon zelf cash betaald worden. Dat niet geringe bedrag komt, ongetwijfeld niet toevallig, in de buurt van de financiële put die Fides Consulting met zijn faillissement achterlaat (minstens 1,7 miljoen euro).

Plastex behoorde tot de klantenkring van Fides Cosnulting. Getuige hier van de testimonial op de Fides-website. Vreemd genoeg poogde Plastex-bestuurder Mark Roesems ons te doen geloven niet opgezet te zijn met de dienstverlening van Fides Consulting. Volgens Resems had hij, met uitzondering van de perdiode na de brand van de Plastex-gebouwen in februari 2006, trouwens geen contact meer met Fides/De Saeger. In werkelijkheid is de relatie tussen Roesems en De Saeger nooit gebrouilleerd geweest, zijn ze altijd beste maatjes gebleven. Om niet te zeggen partners in crime. Vandaag zijn ze closer dan ooit. Sinds kort wordt immers de boekhouding van Plastex en van de ermee gelieerde bedrijven verzorgd door Dirk De Creus (de rechterhand van De Saeger en diens fianciële man, tevens – als stroman – bestuurder in diverse ondernemingen van De Saeger) en Carina Dom (de echtgenote van De Saeger). In het verleden was Plus Account uit Mechelen de boekhouder van Plastex. Maar ook van Fides Cosnulting en van de andere bedrijven van De Saeger. Tot er in 2006 een haar in de boter kwam. Op het adres van Plus Account was ook de maatschappelijke zetel van bvba HRM Net gevestigd, tot die in februari 2006 overplaatst werd naar het appartement van Dirk De Creus in Edegem.

Zowel Plastex als Arenatum sjoemelden, met de medewerking van en via Fides Consulting, met toenmalige de advies- en opleidingscheques van de Vlaamse. Beide bedrijven worden nu door de Vlaamse administratie gesommeerd om de onrechtmatig en via fraude verkregen subsidies terug te betalen. Om tekst en uitleg hier over gevraagd stelt Roesems echter dat enkel Arenatum door de Vlaamse Gemeenschap is aangeschreven om de onterecht en onrechtmatig verkregen sommen terug te storten. Over het waarom van deze onwaarheid heeft men het raden. Feit is dat de man in dit dossier al eerder een loopje nam met de waarheid (zie zijn verklaring over de ontevredenheid over de dienstverlening van Fides Consulting en zijn bewering niet meer on speaking terms te zijn met De Saeger).

Onlangs voegde HR Partners (de nieuwe naam van FRHM Partner) een aantal bepalingen aan zijn statuten toe. Daardoor kan het bedrijf actief zijn op het vlak van verkoop en levering van producten en diensten inzake beauty, fitness, health en wellness alsmede het uitbaten van beauty, health en welness winkels, zonnebankcentra en aanverwanten plùs het uitbaten van centra voor wellness, gezondheid en personal coaching. Dat laat vermoeden dat De Saeger, nadat het hem niet lukte om met FHRM Partner de Vlaamse administratie te verschalken en een nieuwe erkenning te bekomen inzake werving & opleiding en als verstrekker van opleidingen en adviezen, een nieuwe bestemming voor zijn vennootschap heeft gevonden. Het geeft alleszins aan dat hij ambities heeft in de zogenaamde wellness-sector. Wellicht is de bijgestuurde vennootschap het vehikel waarmee hij de samenwerking met de Plastex-groep (AD Team minus de activiteiten in de bouwsector) wenst vorm te geven. Of reeds aan het vormgeven is. Naar alle waarschijnlijkheid is het ook via deze weg dat De Saeger zonnebankcentrum JetSun in Baasrode (zie hoger) overnam of er zich inkocht.

Filip De Saeger claimt ook eigenaar te zijn van bvba Dinotec Services. Deze vennootschap (in 2006 opgericht door Sven Diddens, de schoonbroer van Mark Roesems van Plastex, en met exploitatiezetel op nummer 42 van de Kontichse steenweg in Aartselaar – het adres waar tevens Platex kantoor houdt) is onder meer invoerder, verdeler en installateur van de Dinotec meet- en regeltechniek en filters die gebruikt worden om de PH-waarde en ontsmetting van zwembaden te regelen. De Dinotec-producten worden gebruikt door Plastex. Sinds 18 december 2006 is niet langer Sven Diddens zaakvoerder van het bedrijf maar Plastex-bestuurder Joris Godon. Maar de laatste tijd is dat dan toch erg pro forma want De Saeger doet zich vandaag niet enkel als eigenaar voor maar gedraagt zich ook als daadwerkelijke baas.

Effectief brommen

Dat het faillissement van Fides Consulting een gerechtelijk staartje krijgt, is zo goed als zeker. En dat het daarbij tot veroordelingen komt leidt al even weinig twijfel. Gezien zijn eerdere correctionele veroordeling in 2004, als zaakvoerder van het in 2001 failliet verklaarde Mobiclub-Mobishop (faillissement dat pas in 2004 werd afgesloten), mag De Saeger zich ditmaal verwachten aan een effectieve straf.

Daarnaast is er ook nog ook nog de mogelijke, eerder aan zekerheid grenzende waarschijnlijke, strafrechtelijke afloop van het fraudedossier met de advies- en opleidingscheques. Idem dito met alle andere strafrechtelijk overtredingen die ongetwijfeld aan het licht zullen komen tijdens het erg breed en grondig opgevatte onderzoek van het Antwerpse parket. Wellicht zullen de speurders van de cel ‘ecofin’ (economische en financiële misdrijven) van de federale recherche ook de strafrechtelijke dossiers over De Saeger die niet te maken hebben met de fraude met de opleiding- en adviescheques terug opdiepen. Deze dossiers hebben betrekking op eerdere gevoerde onderzoeken naar aanleiding van strafrechtelijke klachten tegen De Saeger, zoals de strafklacht van de toenmalige zaakvoerder van de nv Asyst wegens onder andere oplichting en de mijne wegens onder meer valsheid in geschriften, misbruik van vertrouwen, oplichting en bedreigingen. Die klachten werden in het verleden geseponeerd, na een onderzoek waar wel een en ander op af te dingen valt. Maar de beslissing van niet doorverwijzing naar de correctionele rechtbank heeft, in tegenstelling tot wat De Saeger denkt (en rondbazuint en in een mail van 18/1/07 aan de Fides-medewerkers schreef), niet zozeer te maken met de schuldvraag of bewijslast, maar eerder met de criteria die de kamer van inbeschuldigingstelling hanteert bij de beoordeling van onderzoeken naar aanleiding van strafklachten. De werklast van het Antwerpse gerecht en de mogelijkheid dat de klagers zich nog altijd tot de burgerlijke rechtbank kunnen wenden om recht te bekomen, zijn belangrijke elementen bij de afweging tot al dan niet doorverwijzing.

Parenthesis. In die zelfde, hier boven geciteerde mail van 18/1/07 aan de Fides-medewerkers, schreef De Saeger ook het volgende: “Er is een onderzoek lopende naar de “bendevorming & schriftvervalsing” van betrokken partijen die Fides valselijk beschuldigden. Fides Consulting heeft schadeclaims in opmaak ten aanzien van de genoemde malafide partijen en zal hierover verder berichten. Fides Consulting heeft alle “vermeende” aanklachten van de administratie inspectie economie reeds 100% weerlegd. Fides Consulting heeft vastgesteld dat ambtenaren van de administratie inspectie economie tal van valse verklaringen opmaakten, om hun verslag te stofferen. Deze klachten waren trouwens gebaseerd op valse verklaringen en vervalste documenten van o.a. ME, WP, KDG, JV,… ” ME staat voor Marc Ernst, of wat dacht u. In het licht van de latere ontwikkelingen is deze mail, die toen al weinig indruk maakte op de meeste medewerkrs (en me onmiddellijk werd bezorgd, het bedrijf was zo lek als een vergiet), ronduit lachwekkend. Er werd niets weerlegd aan de administratie inspectie economie. In tegendeel. Op het moment van de mail was Fides Consulting zijn erkenning als werving & selectiebureau ingetrokken (sinds 8 januari 2007, informatie die op de website van de Vlaamse Gemeenschap stond) alsmede zijn erkenning door de Vlaamse Gemeenschap als advies- en opleidingsverstrekker. Ook dat kon nagetrokken worden op de website van de Vlaamse Gemeenschap (Fides Consutling stond niet langer in de lijst van de terzake erkende diesntverleners). Voor de Fides-medewerkers werd dit alles echter verborgen gehouden. Op datum van die mail had De Saeger, in tegenstelling tot zijn bewering, ook geen strafklachten neergelegd. Niet tegen uw dienaar en evenmin tegen iemand anders. Vandaag, meer dan een jaar later, heeft hij dat nog steeds niet gedaan. En mocht hij dat alnog willen doen, kan hij onmogelijke zijn klachten hard maken met overtuigend bewijsmateriaal. Of het moest zijn dat hij het zelf zou ‘fabriceren’. Het zou trouwens niet de eerster keer zijn dat hij valse stukken maakt/gebruikt.

Het ziet er dus niet naar uit dat Filip De Saeger ditmaal de dans zal ontspringen. Daarmee zou dan een eind komen aan zijn jarenlange onoorbare en in sommige gevallen ronduit criminele praktijken. De eerste sporen/bewijzen hier van gaan terug tot de tweede helft van de jaren negentig. Toen was De Saeger zaakvoerder van de in 2001 failliet verklaarde GSM-winkel Mobiclub-Mobishop. Mobiclub-Mobishop sponsorde in die tijd JCI Vlaanderen (de Junior Chamber International Vlaanderen, de voormalige Jonge Economische Kamer Vlaanderen). JCI Vlaanderen moest tegen Mobiclub-Mobishop procederen om zijn sponsorcenten vast te krijgen.

SiteWizard en WebExpo

Fides Consulting, dat twee jaar geleden nog ruim 20 vaste medewerkers telde, had net voor zijn faillissement nog slechts twee medewerkers in dienst. Die twee personeelsleden waren IT-ers en website-bouwers die van thuis uit werkten voor Fides Consulting’s enige resterende activiteit: diensten op IT- en internetvlak . Die werden aangeboden/uitgevoerd onder de naam SiteWizard.

SiteWizard was en is nog altijd louter een handelsnaam, geen vennootschap of andere rechtspersoon. SiteWizard is een tool voor het aanmaken en beheren van websites. Het is een product/ontwikkeling van Fides Consulting. Toen Fides in de loop van 2005 ging samenwerken met e-coyote, dat zijn eigen Content Management Systeem (CMS) had en op de markt bracht onder de naam WebExpo, bood het twee CM-systemen naast elkaar aan: SiteWizard en WebExpo. Dat kan nog altijd worden vastgesteld op de oude webstek van Fides. Die oude website was tot medio 2007 online (eigenlijk is hij dat, op de vermelding en het logo Fides Business Groep na, vandaag nog steeds, maar dan op het URL http://oud.fides.be/). WebExpo was de CM-tool van e-coyote. De domeinnaam WebExpo.be stond op naam van Mario Frederickx van e-Coyote. E-Coyote ging op 10 juli 2007 in faillissement.

Op zijn nieuwe website (de huidige dus), die het kort na het faillissement van e-coyote in gebruik nam en waarop er plots sprake was van de zogenaamde Fides Business Group, werd enkel melding gemaakt van WebExpo. Onlangs werd de verwijzing naar WebExpo op de Fides-website verwijderd. Maar op 4/3/2008 bevatte het cache-geheugen van Google nog altijd het bewijs dat er de Fides-website in het recente verleden sprake was van WebExpo. (Wellicht heeft de verwijdering van die verwijzing te maken met het feit dat de voormalige zaakvoerder/eigenaar van het gefailleerde e-Coyote lichtjes ongerust is geworden nadat hij weet kreeg van het speurwerk van uw dienaar en van onze vaststellingen die wijzen op ontdraging van activa.)

Het nog enkel aanbieden van WebExpo, niet langer van SiteWizard, had te maken met het feit dat SiteWizard eigenlijk een minderwaardig product is en met het gegeven dat Fides/De Saeger het technisch superieure WebExpo van e-Coyote had weten in te pikken. Dat op de website van Fides Business Group sinds enkele dagen geen sprake meer is van WebExpo betekent echter niet noodzakelijk dat de technologie (het platform) niet langer gebruikt wordt door De Saeger. De kans is groot dat wat vandaag onder de naam SiteWizard gecommercialiseerd wordt in werkelijkheid de technologie van WebExpo betreft.

Of Fides/De Saeger WebExpo op correcte wijze in handen kreeg – door het te kopen van e-Coyote, tegen een marktconforme prijs – is alles behalve zeker. Daarvoor moet er in de boekhouding van Fides Consulting (of van een ander bedrijf van De Saeger) een spoor van die koop terug te vinden zijn alsmede in die van e-Coyote een verkoopfactuur aan Fides Consulting (of aan een andere vennootschap van De Saeger).

De kans is tevens reëel dat de zo goed als ondergedoken ex-zaakvoerder van e-Coyote (de man heeft immers geen vaste verblijfplaats meer) die WebExpo aan Fides/De Saeger ‘verkocht’, vandaag, desondanks die ‘verkoop’, nog steeds met de tool werkt. Indien dat het geval zou zijn, is het echter de vraag van uit welke vennootschap of ‘structuur’ hij dat doet. Toch niet als niet BTW-plichtige zelfstandige?

Faillissement e-Coyote

Ook in verband met het faillissement van e-coyote zijn er opmerkelijke vaststellingen te maken. Zo is de webstek van WebExpo via URL http://www.webexpo.be/ weliswaar vandaag niet meer bereikbaar, maar het lijkt er op dat hij nog wel degelijk steeds online is. Dat zou niet mogen gezien het faillissement van het bedrijf. Blijkbaar is enkel de homepage onbereikbaar gemaakt want http://engine.webexpo.be/, de pagina die toegang verschaft tot de back office van de site (de beheermodule van de eigenlijke tool), is nog wél degelijk nog nline. Idem dito voor een oude klantenlijst trouwens. Die vindt men op http://engine.webexpo.be/app_engine/webexpos.aspx.

De domeinnaam webexpo.be is met andere woorden blijkbaar buiten het faillissement van e-Coyote is gehouden. Feit is dat de domeinnaam webexpo.be vandaag, in de DNS-records, op naam staat van Mario Frederickx van de organisatie/het bedrijf ‘Aircrew’. Als rechtspersoon bestaat Aircrew echter niet. Het opgegeven telefoonnummer is bovendien onbestaande en het adres is een oud, niet meer correcte, domicilieadres van Frederickx. Frederickx is sinds het faillissement van zijn bedrijf immers opgegeven als ‘zonder vaste verblijfplaats’.

De domeinnaam e-coyote.be (de site zelf is niet langer online) wordt, blijkens de DNS-gegevens, nog steeds gehuurd door e-Coyote (de zogenaamde licentienemer). Dat is vreemd gezien het bedrijf bij vonnis van 10 juli 2007 failliet is verklaard door de rechtbank van koophandel van Leuven. Eveneens vreemd is dat tot enkel dagen gelden in de DNS-databank als tweede contactpersoon Mario Frederickx van de organisatie WebExpo werd opgegeven, met als e-mail adres mario@webexpo.be. Een kniesoor die struikelt over het feit dat WebExpo geen rechtspersoon is. Vandaag wordt er niet langer een tweede contactpersoon vermeld, is er in de DNS-records geen melding van WebExpo noch van Mario Frederickx. De kans is dus groot dat het zowel de domeinnaam e-Coyote.be als WebExpo.be ontdragen zijn uit de activa van het faillissement van de bvba e-Coyote. En niet bekend zijn bij de curator van het faillissement.

Stefaan Peetroons

Vocap (de vereniging voor de organisatie-, consumenten- en arbeidspsychologen) liet recentelijk zijn nieuwe website ontwikkelen door SiteWizard (dus eigenlijk door Fides Consuling) en zou tevens gebruik maken van het gelijknamige Content Management-system. Dat laatste is niet gebeurd wegens “gebruiksonvriendelijkheid en niet naar behoren functioneren van de tool”, zo valt te vernemen in Vocap-kringen.

De gangmaker van deze spaak gelopen samenwerking met SiteWizard/Fides Consulting is Vocap-bestuurslid Stefan Peetroons. Peetroons is altijd, samen met De Creus, een trouwe De Saeger-luitenant geweest; desondanks de overtuigende onthullingen/bewijzen, onder meer op HRMblogs.net, over De Saeger zijn verleden (een eerder faillissement en een correctionele veroordeling) en zijn meer recente strapatsen (diverse ambtelijke sancties en boetes zoals intrekking van erkenning als werving- en selectiekantoor en als advies- en opleidingsverstrekker wegens fraude met diverse subsidies). Petroons bleef als een van de laatste aan boord van het zinkende Fides-ship. Vocap vertrouwde de bouw van zijn nieuwe website aan SiteWizard/Fides Consulting toe nadat zowat iedereen die de laatste twee jaar niet op een andere planeet woonde op de hoogte was (of kon zijn door een eenvoudige googel-raadpleging) van de malafide aard van de dienstverlener en van zijn zaakvoerder.

De intrekking van de erkenning van Fides Consulting als werving- en selectiekantoor had niet enkel te maken met de bewezen subsidiefraude, maar ook met een negatief advies van de erkenningscommissie van de Serv (Sociaal-Economische Raad Van Vlaanderen) op basis van deontologisch onaanvaardbare praktijken tijdens het wervings- en selectieproces van zowel eigen Fides-medewerkers als in het kader van rekruteringen voor klanten. Ook tilde de commissie zwaar aan de talrijke arbeidsrechtelijke dagvaardingen van voormalige Fides-medewerkers. Dat gaf aan dat er ook wat schortte aan de ethische en zelf wettelijk aspecten van het ontslagbeleid van het bedrijf. Peetroons was bij Fides Consulting zowel verantwoordelijk voor de werving- en selectie (van eigen medewerkers en in opdracht van klanten) als voor het globale personeelsbeleid van de firma. Vocap-medebestuurder Karel De Witte, psychologieprofessor aan de universiteit Leuven, is adviseur van de Serv-commissie voor private arbeidsbemiddeling die zich boog over het Fides-dossier en een negatief advies gaf aan de minister.

Peetroons, die sinds kort aan de slag is bij Mercuri Urval na een korte pasage bij Accenture (ook zijn ex Fides-collega Luc Maes is werkzaam bij Mercuri Urval), nam tevens bestuursverantwoordelijkheid op (als statutair zaakvoerder-opvolger) in constructies opgezet door Filip De Saeger die tot doel hadden de ambtelijke sancties te omzeilen en het frauduleuze systeem verder te zetten: de bvba’s FKMO Partner en FHRM Partner. Door de waakzaamheid van de Vlaamse administratie ging die vlieger echter niet op. Blijkbaar maakt Accenture bij zijn selectieprocedure geen gebruik van een integriteitstest. Zo te zien doet men niet eens een elementaire referentie- en reputatie-check, om te beginnen via Google.

De bestuursverantwoordelijkheid van Petroons bij FKMO Partner en FHRM Partner (sinds omgedoopt tot HR Partner) is trouwens pas onlangs ongedaan gemaakt (ze werd bekend gemaakt in het staatsblad van 6/2/08), lang nadat hij Fides Consulting had verlaten. In de jobrubriek van de website van de Fides Business Group, rubriek die ook bereikbaar is via cvmanager.be, wordt Petroons ook vandaag nog vermeld (met opgave van naam , e-mail en GSM-nummer) als contactpersoon voor diverse jobadvertenties/vacatures. Dat Fides Consulting nog actief is op het vlak van werving en selectie voor derden is verwonderlijk gezien de intrekking begin 2007 van zijn erkenning daarvoor. En voor zover bekend heeft geen van de door De Saeger gecontroleerde bedrijven, waarvan het doel toelaat actief te zijn op het vlak van werving en selectie, een erkenning van de Vlaamse gemeenschap als private arbeidsbemiddelaar.

Volgens onze informatie is Peetroons, desondanks alles, als een van de weinige ex Fides-medewerkers, vandaag nog zeer bevriend met Filip De Saeger. Zo was hij bijvoorbeeld niet lang geleden aanwezig op een privé-feestje van De Saeger in diens (huur)villa in Brasschaat. Beiden wonen trouwens in deze Antwerpse deelgemeente.

Onverklaarbaar

Sinds medio 2006 beschikt Fides Consulting niet meer over een erkenning van de Vlaamse Gemeenschap als opleidingsverstrekker. En in de loop van het eerste kwartaal van 2007 werd ook de erkenning terzake ingetrokken van de twee mantelbedrijfjes (FHRM Partner & FKMO Partner) die speciaal waren opgericht om de over een vehikel te beschikken waarmee men verder de kluit (lees: de Vlaamse Overheid/BEA) kon belazeren.

Desondanks was Fides Consulting heel het jaar 2007 actief met allerlei opleidingen. De vraag is: via welk bedrijf inzake facturatie en, vooral, validatie van de BEA-opleidingssubsidies? Behalve indien geen enkele Fides-klant gebruik maakte van de BEA-susbsidies (of geen enkele prospect die intentie had) – wat weinig waarschijnlijk is – moet Fides Consulting de medewerking gekregen hebben van een opleidingsverstrekker die wél over de noodzakelijke erkenning beschikt.

In zijn communicatie zoals folders werd, enigszins misleidend, gesteld ‘erkende opleidingen’ te verstrekken. Er bestaat niet zo iets als erkende opleidingen, enkel de opleidingsverstrekkers zijn erkend. Op het online-inschrijvingsformulier voor de MasterClasses werd/wordt expliciet gevraagd of men van de BEA-subsidiemaatregel wenst gebruik te maken.

BEA staat voor Budget voor Economisch Advies en is de naam voor de geïntegreerde subsidiemaatregel waarmee kleine en middelgrote ondernemingen met steun van de Vlaamse overheid ondernemerschapsbevorderende diensten kunnen inkopen op het vlak van opleiding, advies, kennis en mentorschap. In die zin is BEA is de bijgestelde opvolger van de opleidings- en adviescheques. Om van de subsidies te kunnen genieten moeten ondernemingen per opleidingsproject aan de administratie (via beaweb.be) de gegevens invoeren van de dienstverlener die de opleiding verstrekte. Die moet dan op zijn beurt; ook via de BEA-website, het dossier ‘valideren’. De subsidie wordt aan de onderneming uitbetaald die de opleiding ‘inkocht’. In de praktijk komt het er op neer dat een onderneming die gebruik maakt van trainingsdiensten van een terzake door de Vlaamse Overheid erkend speler zelf 65% de kostprijs van de training betaald en dat Vlaamse overheid de overige 35% bij legt. De steun is echter beperkt tot maximum 5.000 euro over twee jaar, waarvan maximaal 2.500 euro voor een van de gesubsidieerde diensten.

In de loop van 2007, tot zelfs een paar weken voor zijn faillissement begin 2008, organiseerde Fides Consulting op regelmatige basis zogenaamde kenniscocktails. Dat zijn gratis evenmenten waarop opleidingsverantwoordelijken kunnen kennis maken met de dienstverlener en zijn trainingsaanbod. Dergelijke kenniscocktails hadden onder meer plaats op 31 januari 2007, 27 februari en 27 maart (klik op de data/links voor de ‘sfeerbeelden’). Op deze drie eventementen waren er, naar eigen zeggen van Fides Consultng (op zijn website), respectievelijk 56, 120 en 94 personen aanwezig. 270 in totaal dus.

Parenthesis. Door op de data hier boven te klikken, kan u een deel van de aanwezigen zien. Geen van hen moet in dit tijd en voorafgaandelijk aan de deelname aan Kenniscocktail een google-search hebben gedaan op de term ‘Fides Consulting’. Want dan had men weet gehad over de ware aard van de dienstverlener, de ambtelijke maatregelen er tegen en gerechtelijke onderzoeken er naar. Reputatie- en referentie-check, zeker niet via het internet, behoort blijkbaar niet tot de standaardprocedures van de opleidingsprofessional.

Bedoeling was dat de deelnemers aan de Kenniscockltails later zouden inschrijven voor een van de betalende opleidingen, zoal de MasterClasses (kostprijs: 1081 euro voor opleiding van drie dagen, 720 euro voor een van twee dagen). Bij elke kenniscocktail kon men een gratis deelname aan een MasterClass winnen. Onder andere Tom Lambert (directeur Kinepolis) en Jeroen Verhasselt (trainingscoördinator Telenet) vielen op dergelijke manier in de prijzen.

Hoeveel echte business de Kenniscocktails genereerden is onbekend, maar alvast Telenet (dat in die tijd een specifieke opleidingsbehoefte had) ging niet met Fides in zee toen ze ontdekten, onder meer via Google-search, welk vlees ze in de kuip hadden. Alvast een van de deelnemers aan een KennisCocktail was alles behalve onder de indruk van de presentatie door De Saeger verstrekt: “Ik heb nog nooit zo’n ergerlijk figuur meegemaakt”, luidt zijn evaluatie. Ook met dat bedrijf, een communicatiebureau, werden achteraf geen zaken gedaan.

Extreemrechts

De extreemrechtse sympathieën van De Saeger waren in beperkte kring bekend. Maar behalve een tekst, eigenlijke een heuse scheldtirade, over Oxfam op de oude Fides-website (schotschrift dat tot enige tijd geleden enkel via het cache-geheugen van Google kon teruggevonden worden – maar ik heb de bewuste pagina opgeslagen voordat ze totaal onvindbaar werd) waren er geen harde bewijzen over de man zijn extreem-rechts gedachtegoed.

In de tekst die lange tijd op de bedrijfswebsite stond, haalde De Saeger erg demagogisch en gebaseerd op tal van onjuistheden – typische stijlkenmerken van het extreem rechtse discours – uit naar Oxfam. Gesteld werd dat Fides Consulting afziet om geld te storten aan de officiële Tsunami 1212-actie van destijds omdat die zogezegd geld zou weigeren van “bepaalde partijen” – in het meervoud. Die bewering is echter onjuist en de meervoudsvorm een retorisch middeltje om zijn sympathie te verhullen voor de partij die niet bij naam genoemd wordt maar waarvan het overduidelijke is wie bedoeld wordt: Vlaams Belang (ex Vlaams Blok). Want in werkelijkheid werden enkel de giften van het Vlaams Belang (de ‘vervelde’ versie van het voor racisme veroordeelde en door alle democratische partijen en ruim 70 procent van de Vlamingen verworpen Vlaams Blok) geweigerd. Dat deed het 1212-consortium van vijf hulporganisaties, waaronder Oxfam, trouwens niet zo maar: pas nadat het Vlaams Belang op zijn website een expliciete oproep plaatste om niet aan 1212 te geven maar aan een andere, bevriende, organisatie: Volk in Nood. Bovendien beschimpt het Vlaams Belang en zijn identieke voorganger al jaren Oxfam, doet deze respectabele organisatie, in de haar gekende ‘genuanceerde’ stijl, onterecht af als “extreem links” en zelf “marxistisch”.

Er doen ook verhalen de ronde dat De Saeger banden met het Vlaamse Belang zou hebben. Maar ernstige aanwijzingen laat staan bewijzen hiervoor waren er niet. Tot dusver, want enige investigatie leert dat Filip De Saeger wel degelijk een Vlaams Belang-adept is en zelfs banden heeft met deze partij. Hij staat ze zelfs bij met hand en spandiensten. Dat deed hij onder andere op communicatievlak tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2006.

Al in de jaren negentig, en zeker tot zowat 1995 – de periode toen de partij stukken minder salonfähig was dan vandaag want nog openlijk racistisch (onder meer in haar zogenaamde zeventigpunten-programma; een essentieel element van haar latere strafrechtelijke veroordeling) – was De Saeger lid van het toenmalige Vlaams Blok; voorloper van het huidige Vlaams Belang. Diverse, geloofwaardige bronnen, stellen, onafhankelijk van elkaar, dat hij in die tijd in het bezit was van een lidkaart van de partij. Erg verwonderlijk is dat niet, het lag volledig in lijn met zijn vroegere, nog radicalere, extreemrechtse sympathieën. Het volstaat wat rond te vragen in de streek van Dendermonde, meer bepaald in het gehucht Vlassenbroek van de deelgemeente Baasrode (van waar De Saeger afkomstig is; zijn vader, Alfred, was er politiecommissaris), om talrijke getuigenissen te kunnen optekenen over het feit dat hij als adolescent tijdens zijn scouts-periode (hij was padvinder tot zijn 18 jaar, een leeftijd die bezwaarlijk nog als ‘apenjaren’ kan gelden), een VMO-medestander was. VMO staat voor Vlaamse Militanten Orde en was een onversneden fascistische, paramilitaire, organisatie die in 1981 veroordeeld werd als privé-militie voor geweldplegingen, ontvoeringen, illegale samenkomsten, wapenbezit, aanslagen en vandalisme. Het vonnis wordt in 1983 bevestigd door het Hof van Beroep te Gent en in 1984 bekrachtigd door het Hof van Cassatie. Kort daarna ontbond ze, noodgedwongen, zichzelf.

Ook Filip De Saeger zijn oudere broer Dominiek, die eveneens lid is geweest van de zelfde scoutsgroep, was in zijn jeugd- en adolescentiejaren VMO-supporter. De scoutsgroep was in de jaren tachtig tot begin jaren negentig een heus broeinest van rechtsextremisme. Ook Stefaan Van Gucht, huidig voorzitter van het Vlaams Belang in Dendermonde en gemeenteraadslid voor de partij en, volgens insiders ook een oud VMO-er, was er eveneens lid van. Dominiek De Saeger is vandaag, behalve hoofdinspecteur bij de Antwerpse politie, eigenaar van autorijschool De Schelde in Dendermonde. Die rijschool staat vermeld op de klantenlijst van Fides Consulting.

Parenthesis. Vorig jaar hekelde het Vlaams Belang het feit dat een inspecteur van de Antwerpse politie actief is geweest bij de groepering ‘Jongeren voor Islam. Deze organisatie komt voor op een lijst van de staatsveiligheid met ‘subversieve’ organisaties. Die lijsten van de staatsveiligheid zijn echter voor kritiek vatbaar. Zo bevatte ze regelmatig organisaties die er niet dienen op voor te komen. Zoals bijvoorbeeld de progressieve culturele organisatie Masereelfonds, een vereniging waar Dirk Velghe ( topman van uitgeefbedrijf Mediafin, uitgever van de zakenkranten De Tijd en L’echo, en gedelegeerd bestuurder van Vacature) en Raf Vandenbussche (personeelsdirecteur van het Academisch Ziekenhuis van de VUB) jarenlang werkzaam voor waren. Benieuwd naar de houding van de racistische partij ten opzichte van het feit dat een ex sympathisant van tot ontbinding verplichte neonazistische organisatie hoofdinspecteur is van de Antwerpse politie. En trouwens ook naar het standpunt van burgemeester Patrick Janssens en bij uitbreiding het schepencollege en de gemeenteraad terzake. De rechtse extremist Dominiek De Saeger is trouwens geen uniek geval bij de Antwerpse politie. Het ondertussen verdwenen maandblad Deng publiceerde in 2005 een dossier dat aantoonde dat wel meer Antwerpse flikken er een onfris en bruin gedachtegoed op nahouden. Sindsdien is oud-politiecommissaris en Vlaams Belanger Bart Debie door het hof van beroep in Antwerpen veroordeeld tot een jaar effectieve gevangenisstraf, wegens slagen aan enkele Turkse arrestanten. Hij werd ook schuldig bevonden aan racisme. De Bie gaat echter tegen de uitspraak in cassatie, maar die rechtbank spreekt zich niet uit over de feiten en de strafmaat. Als het cassatieberoep ontvankelijk wordt bevonden – wat niet zeker is – wordt de correctionele uitspraak verbroken en wordt de zaak verwezen naar een ander gerecht van dezelfde rang (naar een andere correctionele rechtbank dus). Dit gerecht herneemt dan de zaak en doet ze opnieuw. Als het cassatieberoep verworpen wordt, vervalt onmiddellijk de schorsende werking van de procedure en wordt de bestreden uitspraak definitief en dus uitvoerbaar. Voor het uitvoeren van zijn politionele taken had De Bie zich blijkbaar iets te veel geïnspireerd op de aanpak van de blanke politie tijdens het Zuid-Afrikaanse Apartheidsregime. Die was immers niet bepaald bekend om haar zachthandige optreden. Gezien het feit dat de nieuwe Vlaamse Belang-voorzitter (Bruno Valckeniers, die voordien commercieel directeur was van havenbedrijf Hesse-Noord Natie), onlangs nog het voormalige Zuid-Afrikaanse Apartheidssysteem – dat gebaseerd was op de racistische ideologie van gescheiden ontwikkeling en discriminatie van de zwarte meerderheid door de blanke minderheid – vergoelijkte, is het niet echt verwonderlijk dat De Bie, ondanks zijn veroordeling, nog altijd de hand boven het hoofd wordt gehouden door de partijtop.Tot slot nog dit: ik ben de eerste om welwillend en vergevingsgezind te zijn ten opzichte van voormalige rechtse extremisten (en bij uitbreiding hun linkse evenknieën). Iedereen heeft recht op zijn jeugdzonden en dus ook op vergiffenis voor. Zelfs voor zonden die niet echt onder die categorie ressorteren is mededogen en clementie op zijn plaats. Voorwaarde is dan wel dat men zijn extremistisch en ondemocratisch verleden publiekelijk afzweert en er vandaag andere politieke en maatschappelijke opvattingen op nahoudt. Dat deden in het verleden onder meer de voorzitter van ABVV-metaal Herwig Jorissen en Eric Brewaeys (raadsheer bij de Raad van Stat, docent aan de Vrije Universiteit Brussel en voorzitter van de Raad voor de Journalistiek).

Vandaag houdt Dominiek De Saeger zich, althans naar buiten toe, niet langer met politiek bezig. Tot ongeveer medio de jaren negentig was dat wel het geval. Zo is hij ooit in Baasrode opgemerkt samen met een plakploeg van het Vlaams Belang. Hij was toen weliswaar niet zelf, op illegale manier, propaganda-affiches aan het aanbrengen maar stond op uitkijk. Terug naar zijn broer, Filip. Binnen Fides Consulting opereerde vanaf april 2005 tot zowat medio 2007 een communicatiebureautje, eigenlijk een grafische studio, onder de naam GraphiXX. Wie naar graphixx.be surft, komt terecht op de webiste van Fides Business Group. De domeinnaam GraphiXX.be is trouwens ook onderwerp van ontdraging uit de activa van Fides Consuling. Vandaag is de licentienemer er van HRM Net bvba met als technisch contactpersoon FKMO Partner), terwijl de domeinnaam vroeger (minstens tot 20 december 2007) op naam stond van Fides Consulting/Filip De Saeger. GraphiXX verzorgde de Vlaams Belang-campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen in Kruishoutem. Waarom uitgerekend en uitsluitend de campagne in deze Oost-Vlaamse gemeente is niet meteen duidelijk. Ongetwijfeld heeft het onder meer te maken met het feit De Saeger in die gemeente toevallig Vlaams Belangers kenden die hij een vriendendienst wilde verlenen. In de hoop natuurlijk dat die ooit gehonoreerd wordt. De lijst van Kruishoutem werd geleid door Ludo Leen. Deze oud onderwijzer en ex programmamaker is hoofdredacteur van de nationaal webstek van het Vlaams Belang en was medewerker van oud voorzitter Frank Vanhecke. Daarnaast is Leen, samen met nog twee andere van Belangers, ook lid van de raad van bestuur van de VRT. Hij heeft er zitting namens zijn partij. Over de figuur Leen en zijn acolieten lopen de overige leden van de raad en voormalig bestuurder Mary niet hoog op. In een interview (in Knack als ik me niet vergis) suggereerde Mary ei zo na dat de Belangers in de VRT-raad eigenlijk een stelletje randdebielen al deed hij dat iets meer diplomatisch. (Die vergelijking lijkt me echter vooral voor de mentaal gehandicapte medemens een belediging). Feit is dat de betrokkenheid van GraphixX/Fides bij de campagne in Kruishoutem aangeeft dat De Saeger bij het Belang connecties heeft tot in de hoogste regionen.De door GraphixX/Fides ontwikkelde campagne (folders, affiches) voor het Vlaams Belang van Berlare en Kruishoutem hebben alleszins geen potten gebroken. In beide gemeenten lag de score aanzienlijk onder het landelijke gemiddelde, respectievelijk 10 en 8 %.

Zichzelf ‘opblazen’

Terwijl De Saeger op stiekeme wijze de xenofobe partij steunde, probeerde hij ook zoete broodjes te bakken met politici uit andere partijen. Vooral met Open VLD-ers uit de entourage van het kabinet van toenmalig Vlaams minister en vice-premier Fientje Moerman. Maar erg goed lukte dat niet. Want van zijn pocherige verhaaltjes over het feit dat hij bevriend was met de minister en met haar toenmalige kabinetschef Rudy Aernoudt (in de taal van De Saeger: “ik heb ze in mijn zak”) klopt er niets. Voor de goede orde: het is niet zeker dat Aernoudt ooit lid was van Open VLD. En het is zo goed als zeker dat hij het vandaag minder dan ooit is. Hij stelt zich eerder partijpolitiek dakloos op, al wordt hij, vooral door Fientje Moerman en sommige andere Open VLD-ers, er vaak van verdacht lid te zijn van Lijst De Decker. Dat ontkent hij echter.

Zo was het minister Moerman die de ‘Inspectie economie’ van de Vlaamse gemeenschap de opdracht gaf om een onderzoek in te stellen naar het gebruik en misbruik van de toenmalige opleidings- en adviescheques (de voorlopers van het huidige BEA-systeem). Die opdracht gaf de minister in juni 2006, hoewel volgens de correspondentie in ons bezit de eerste mails en aangetekende brieven aan het kabinet in verband met de fraude met de opleidings- en adviescheques door Fides Consulting dateren van september 2005. Het onderzoek betrof de tien belangrijkste dienstverleners op het vlak van training en advies in termen van aantal ‘verzilverde’ cheques. Uit die controle bleken er ernstige aanwijzingen van fraude door twee onder hen: Fides Consulting en Kerylos. In een tweede fase volgde een diepgaandere audit bij deze twee spelers. Dat leverde de bevestiging van de vermoedens van fraude op . Er werden tal van heuse bewijsstukken gevonden. Om een lang verhaal kort te maken: de minister die De Saeger beweerde “in zijn zak te hebben” gaf de opdracht tot een onderzoek dat haar vermeende ‘vriend’ of toch minstens ‘goede relatie’ fataal werd.

Parenthesis. Desondanks dat De Saeger, op erg doorzichtige maar vooral opportunistische wijze, sommige Open VLD-ers en personen uit die entourage probeerde het hof te maken is nogal vreemd omdat het officiële standpunt en houding van die partij ten opzichte van het Vlaams Belang ondubbelzinnig is: geen greintje sympathie voor, geen samenwerking of akkoorden met die ondemocratische en tot (rassen)haat aanzettende partij. Anders gezegd: het naleven van het zogenaamde cordon sanitaire waartoe alle democratische partijen zich jaren geleden verbonden hebben (de later opgerichte democratische parijen NV-A en Lijst Dedecker staan, vooral om tactische redenen, niet achter het idee en de praktijk van de politieke ‘schutkring’ rond en het isolement van het Vlaamse Belang). Open VLD-er Karel De Gucht, vergeleek trouwens ooit het Vlaams Belang, niet haar kiezers, bij wijze van beeldspraak, niet helemaal ten onrechte, met mestkevers: zwartbruine vraatzuchtige insecten die zich met mest of uitwerpselen voeden, zich erg snel voortplanten en nefast zijn voor de gezondheid. De Gucht is auteur van Pluche, een lezenswaardig boekje over (het gevaar van) de banalisering van extreemrechts. Tussen haakjes: wijlen Volksunie-voorzitter Hugo Schiltz vergeleek de hoger vernoemde VMO ooit met wandluizen. Om maar te zeggen dat associatie van de uiterstrechtse, fascistoïde, tendens binnen de Vlaamse Beweging (VMO, Vlaams Belang en tutti quanti) met ongedierte ook ooit gemaakt werd door Vlaamsnationalisten zelf; maar dan van de democratische strekkingt. Pittig weetje; in een lezersbrief op de website van Het Laatste Nieuws haalde De Saeger ooit een met wandluizen en mestkevers verwant zinnebeeld van stal – c’est le cas de le dire – om ongemeen scherp uit te halen naar Karel De Gucht. ‘Naar de mesthoop ermee’, luidde het weinig substiel. Een uitlating en gedachtegang die typisch is voor extreemrechtse sujetten en schering en inslag is in hun publicaties.

De gevolgen van het onderzoek van de ‘Inspectie economie’ van de Vlaamse Gemeenschap zijn gekend: de erkenningen van Fides Consulting en Kerylos werden ingetrokken en de bevindingen van de administratie in verband met fraude werd overgemaakt aan het Antwerpse parket. Dat zette in de eerste plaats zijn tanden in het dossier Kerylos. Al vrij snel werd de bestuurder van deze onderneming (eigenlijk van Lakewood University, het vroegere Kerylos nv), Bart Orgaer, in verdenking gesteld en weinig later in voorlopige hechtenis geplaatst. Enkel maanden ging het bedrijf failliet. Het sleurde in zijn val ook het op aandeelhoudersvlak verwante Sphere Learning & Services nv, voorheen Kerylos Academy geheten, mee.

Een andere vermeende ‘vriend’ van De Saeger op het kabinet, Rudy Aernoudt, verklaart desgevraagd (aan de telefoon) “De Saeger enkel van naam te kennen, vooral uit correspondentie met het kabinet. Misschien heb ik hem ooit wel eens op een of andere receptie ontmoet, maar dat herinner ik me niet eens.”

Om zichzelf belangrijker voor te doen dan hij in werkelijk is, koketteert De Saeger graag met invloedrijke personen en VIP’s. Doorgaans kent hij die van haar noch pluimen of heeft ze maximaal eens vluchtig begroet of gesproken op een of andere gelegenheid. De voorbeelden van deze pathologische gewoonte zijn legio. Zo stelde hij ooit over goede relaties te beschikken met het hoofd van de ACV-studiedienst, Chris Serroyen, terwijl die man De Saeger op dat moment van haar noch pluimen kende. De laatste strapats terzake, eerder meelijwekende voorbeeld, is zijn zogenaamde relatie met Minister-president Kris Peeters. De kabinetschef van Peeters stelt evenwel, na navraag bij zijn minister, dat Peeters De Saeger, zoals zo velen anderen, enkel ooit vluchtig op een receptie heeft gesproken. De “ziekelijke neiging om zich op te blazen en zijn eigen fabeltjes te geloven” (dixit een ex rechtstreekse chef van De Saeger – zie verder) neemt groteske vormen aan. Ons kwam ter oren dat hij tegenwoordig slecht geïnformeerde en goedgelovige mensen tracht wijs te maken dat het ontslag van Fietje Moerman als Vlaams Minister het gevolg is van enerzijds zijn vermeende ‘goede relatie met Kris Peeters’ en het feit van het bestaan van een door De Saeger samengestelde dossier over fraude en malversaties op het Kabinet van Moerman in het algemeen en met betrekking tot de ambtelijke maatregelen (waaronder de intrekking van de erkenning als werving- & selectiebureau, alsmede als opleidings- en adviesverstrekking) tegen Fides Consulting in het bijzonder. Lulkoek natuurlijk (zie hoger).

BizIdee

Een van De Saegers meest interessante Open VLD-relaties was toenmalig directeur van Bizidee Tomasz Gzil. Interessant omwille van de invloed die hij op de man had. Gzil mag dan wel geen VLD-zwaargewicht zijn (het is zelfs de vraag of hij wel degelijk lid is van die partij) maar zijn relaties in VLD-kabinetten en organisaties onder hun invloed is onmiskenbaar. Dat geldt in de eerste plaats voor BizIdee.

Bizidee is een project van de vzw Ondernemingsplanwedstrijd Vlaanderen dat wordt gesteund door de Vlaamse regering , meer bepaald het kabinet van Vlaams minister van economie (tegenwoordig is dat Patricia Ceyssen, voordien was dat Fientje Moerman – beiden Open VLD).

Tot zowat medio 2007 was Tomasz Gzil directeur van BizIdee. Gzil is een economist (Universiteit Antwerpen) die eerder werkzaam was op de kabinetten van VLD-ers Jaak Gabriëls, Dirk Van Mechelen en Patricia Ceysens. Op tal van vlakken en momenten was de verwevenheid tussen BizIdee en Fides Consting erg groot. Zo wordt de website van BizIdee al jaren door Fides Consutling gehost. Dat is vandaag, ondanks alles wat inmiddels over deze dienstverlener is geweten, nog steeds het geval. Dat wordt, zonder de minste gêne, onderaan de BizIdee-website vermeld (Powered by Fides, met link naar de, ontdragen, website van het gefailleerde Fides Consulting).

Eigenlijk is heel de website van BizIdee, waaronder een niet geringe ‘back end’, door Fides Consulting ontworpen. Het is te zeggen: gekopieerd, om niet te zeggen ‘gejat’ van de oorspronkelijke ontwerper en ontwikkelaar. Op een typische maar gewiekste De Saeger manier en met de actieve medewerking van Tomasz Gzil kwam het hele systeem dat ontwikkeld werd door GIGAmedium (in samenwerking met het in 2003 failliet verklaarde Idea Contura bvba) in handen van Fides Consulting dat het voortaan, gratis in ruil voor zichtbaarheid waaronder logo-vermelding op de BizIdee-publicaties en -activiteiten), ter beschikking stelde van BizIdee.

Uit een document op de BizIdee-website blijkt dat Filip De Saeger de organisatie en haar jaarlijkse wedstrijd, van in het prille begin (2002) heef bijgestaan met raad en daad. Minstens in 2005 voerde hij, net als toenmalig Minister Moerman, zelfs het woord op de prijsuitreiking met bijhorende workshop en dito netwerkevent van BizIdee (in het hoofdkantoor van KBC in Brussel). Al die jaren, en dit tot zeker april 2007, verzorgde Fides Consulting, ook tal van drukwerk en advertenties voor BizIdee. Naar onze informatie gebeurde dat allemaal gratis (het ontwerp niet de druk of andere externe kosten). In ruil hiervoor werd Fides steevast als partner vernoemd en het Fides-logo in de communicatie vermeld. Dat laatste gebeurde wellicht voor de laatste keer in een ‘advertorial’ van vier pagina in Jobat van 21 april 2007. Daarbij werd niet het logo van Fides Consulting maar dat van de zogenaamde Fides Business Group gebruikt. Deze publiredactionele pagina’s (die buiten de verantwoordelijkheid en zonder de medewerking van de redactie van Jobat verscheen hoewel de Jobat-directie, onder meer door haar eigen toenmalige hoofdredacteur, was gealarmeerd over het malafide karakter van Fides Consulting), die eerder werden aan geboden aan maar geweigerd door dagblad De Tijd, werd aangemaakt en -geleverd door Fides Consulting: een adviesbureau wiens erkenning als werving & selectiebureau enkele maanden eerder, wegens fraude, was ingetrokken door de minister die tevens BizIdee patroneerde en financieel steunde ! Die zelfde minister had haar administratie (me name de Inspectie economie) een klein jaar eerder de opdracht gegeven om een onderzoek in te stellen naar fraude met opleidings- en adviescheques door Fides Consulting en, na hert vinden van bewijzen hiervan, de administratie het licht op groen gegeven om ook de erkenningen van Fides Consulting als opleidings- en adviesverstrekker in te trekken en het rapport met de bevindingen over de fraude door de firma over te maken aan het parket. Met goed bestuur heeft dit alles weinig te maken, wèl met vergaande nalatigheid, nonchalance en dus incompetentie. Ja zelf met schuldig verzuim. Niet enkel van het kabinet (of minstens van de verantwoordelijke medewerkers aldaar) mar ook, en vooral, van de vzw ‘Ondernemingsplanwedstrijd Vlaanderen’ (de McKinsey-boys Kenneth Bonneure, Philippe Strubbe, Peter Slagt en Hendrik Winkelmans).

De vzw ‘Ondernemingsplanwedstrijd Vlaanderen’ kan trouwens kan verdacht worden van overdreven administratieve nauwgezetheid en evenmin van transparantie. Haar laatste publicatie in het staatsblad dateert van 21/11/2002 en betrof de aanstelling als directeur van Gerard Buteneers. Deze ex Fortis-man bleef echter maar tot 2004 in die functie. Toen werd hij algemeen directeur van het Sint-Trudo ziekenhuis in Sint-Truiden (om in 2006 directeur te worden van de Limburgse Investerings Maatschappij, die hij in oktober 2007, na amper veertien maand, verliet). De feitelijke opvolger van Butteneers als directeur van de vereniging ‘Ondernemingsplanwedstrijd Vlaanderen’ maar vooral van BizIdee (in een Belga-persbericht werd Butteners ooit als gedelegeerd bestuurder van deze laatste omschreven), Tomasz Gzil, is inmiddels bijna een jaar wegt bij BizIdee en actief als consultant (zie verder). De aanstelling van Gzil noch die van zijn opvolger was ooit onderwerp van een publicatie in het staatsblad en evenmin van enige andere mededeling. Het is trouwens een raadsel of en zo ja door wie Gzil is opgevolgd als directeur van BizIdee.

Zij directeurschap bij BizIdee heeft Gzil uitgevoerd als zelfstandige, vanuit zijn in augustus 2004 opgerichte bvba Grunwald Consultancy. Pittig weetje en bewijs van de nauwe relaties tussen Gzil en De Saeger is de verplaatsing in september 2007 van de maatschappelijke zetel van Grunwald Consultancy naar de Santvoortbeeklaan 23 in Deurne. In dat gebouw, waarvan van Filip geleden minstens gedeeltelijk eigenaar was (minstens van 4 verdiepingen die a rato van 316.000 euro per étage te koop stonden maar ook gehuurd konden worden), hield ook Fides Consulting kantoor.

Een laatste bewijs van de nauwe samenwerking, om niet te zeggen grote verstrengeling, tussen Gzil en De Saeger en BizIdee en Fides Consulting is het project BiziNet. Deze pure Fides/De Saeger-aangelegenheid (eigenlijk de zogenaamde entrepreneur-scan, ontwikkeld door Genium Group) is een officieuze spin off van BizIdee, maar wordt volledig en uitsluitend gecontroleerd door De Saeger/Fides Consulting. Op de login-pagina om deel te nemen aan de test prijkt onder meer het logo van Fides Consulting en staat volgende hilarische tekst: “Dit handige onderzoek is ontwikkeld door GENIUM in opdracht van Bizidee. Het initiatief is gesteund door de Vlaamse regering en McKinsey & Company. Samen met FIDES, Genium en Jobat heeft Bizidee de Entrepreneur Scan uitgedacht om je een beter inzicht te geven in je persoonlijke aanleg en je aandachtspunten voor alles wat met ondernemen te maken heeft. FIDES Consulting is de belangrijkste bedrijfsadviseur voor kmo’s in Vlaanderen.”

De domeinnaam bizinet.be stond, tot voor kort, op naam van Fides Consulting. Na ontdraging uit diens faillissement is nu HRM Net bvba, eigendom van De Saeger, er de licentienemer van) zoals zo vele anderen. Bizinet.be is een honderd procent Fides-aangelegenheid stelt op zijn website gesteund te worden door de Vlaamse Regering en zijn project Jij bent Flanders Future en door Jobat.

Psychopaat

De professionele carrière van De Saeger voordat hij Fides Consulting in 1993 Fides Consulting oprichtte – daarvoor was hij onder die naam in bijberoep actief als trainer/opleider – was erg bewogen. Voordat hij Fides Consulting boven de doopvont hield, werkte industrieel ingenieur elektro-mechanica-automatisatie Filip De Saeger op acht jaar tijd (1985-1993) in niet minder dan zes bedrijven. Om deze toch wel erg tumultueuze loopbaan in loondienst enigszins te maskeren doet De Saeger in zijn zelf geredigeerde carrièreoverzicht in de ‘Wie is Wie’ de waarheid een beetje geweld aan. Zo vergeet hij één werkgever (Hamburg-Manheimer) te vernoemen en situeert hij de oprichting van Fides Consulting in 1990 (in plaats van 1993). Om zijn Mobiclub/Mobishop-periode (en het faillissement van deze onderneming) te verdoezelen, schudt hij zelfs een imaginaire werkgever uit de mouw: Prefix Telecom Group, waar hij CEO zou geweest zijn tussen 1996 en 2000. Het bedrijf bestaat, maar Filip De Saeger heeft er nooit gewerkt. In die jaren leidde hij trouwens Mobiclub-Mobishop.

Bij Hamburg-Manheimer werkte De Saeger ruim drie jaar in de commerciële buitendienst, als zelfstandig agent (wat er standaard is). Aanvankelijk voltijds, nadien – naarmate zijn activiteiten als zelfstandig trainer en consultant groeiden – deeltijds. Hamburg-Manheimer is de enige werkgever waar Filip De Saeger langer dan een jaar aan verbonden was. Wie hem daar gekend heeft, is niet bepaald lovend over de man. “Een hondsbrutale kerel, een blaaskaak die graag opschept en zijn eigen hersenspinsels bovendien ook nog gelooft”, herinnert iemand zich die nauw met hem samenwerkte. Zijn toenmalige rechtstreekse chef is zo mogelijk nog vernietigender: “Hij kan zichzelf erg goed verkopen, maar bakt er nadien niets van. En wanneer iedereen hem door heeft en de rotzooi die hij heeft aangericht duidelijk is geworden, stapt hij op. Hij heeft een ego dat een aanhangwagen nodig heeft om vervoerd te worden. Zijn geliefkoosde bezigheid is anderen kleineren en zichzelf ophemelen. In heel uitzonderlijke gevallen, bijvoorbeeld als hij iets nodig heeft, kan hij poeslief zijn. Maar doorgaans behandelt hij iedereen van uit de hoogte, is hij bot en autoritair. Vooral tegen vrouwelijke collega’s. Het is een echte macho, eigenlijk een ordinaire seksist. Die man heeft onmiskenbaar psychopatische kenmerken.”

Psychopatische personen worden gekenmerkt door welbespraaktheid, oppervlakkige charme, extreem grote zelfzekerheid en eigenwaarde, pathologische lieggen, sluwheid, manipulatief gedrag, gebrek aan berouw en schuldbesef, weinig empathie, impulsiviteit tot zelf bij wijlen agressiviteit – ook fysieke. Dat zijn stuk voor stuk gedragskenmerken en eigenschappen van Filip De Saeger. Dat was trouwens ook ongeveer de diagnose van de pychiater die hem onderzocht in het kader van een procedure voor de jeugdrechtbank. Die procedure en dat onderzoek kwam er naar aanleiding van het feit dat zijn dochter uit een eerste huwelijk niet langer contact wilde hebben met haar vader omwille van onder meer zijn bot, vernederend en gewelddadig gedrag – niet in het minst naar zijn huidige partner toe. Over dat laatste zijn de getuigenissen trouwens legio. Zelf waren wij ook ooit getuige van Filip De Saeger zijn denigrerende en seksistische opvattingen over vrouwen en dito omgang met zijn echtgenote.

Dat de Sager de eigenaar is van de internetdomeinnaam ‘Psychopaat.be’ mag dus niet verwonderlijk heten. De bestelling er van gebeurde wellicht in een zeldzaam moment zelfkennis. In tegenstelling tot de andere domeinnamen die in dit artikel ter spraken kwamen, en die ontdragen werden aan de curatele en het handelsfonds van Fides Consulting tijdens de zogenaamde ‘verdachte periode’ die voorafging aan het faillissement, staat de domeinnaam psychopaat.be reeds sinds 21 juni 2007 niet langer meer op naam van Fides Consulting. Tussen 26 april 2006 (de datum van registratie) en 21 juni 2007 was de licentienemer er van Filip De Saeger namens Fides Consulting. Nadien en tot 13 december 2007 werd dat Filip De Saeger namens HRM Net bvb. Sinds 13/6/2007 is de naam Filip De Saeger, in de DNS-records, niet langer meer vermeld en dat is maar goed ook want tot nader orde is er, officieel althans, geen enkele relatie tussen De Saeger en de bvba HRM Net.

P.S

– Bovenop de rist ontdragen domeinnamen die reeds ter sprake kwamen, is De Saeger ook nog eigenaar van onder meer de volgende domeinnamen die eveneens ontvreemd werden uit het faillissement want net er voor van eigenaar veranderden: debestewensen.be, welcome.be, cvmanager.be, e-ik.be, kenniscenter.be, kmoportaal.be, deelname.be en fruit4you.be. Allen staan ze vandaag op naam van HRM Net bvba (met opgave van de vermelding ‘director’ in de plaats van de naam van een fysiek contactpersoon). En dan is er ook nog domeinnaam globel.be, sinds 7/12/07 eigendom van Immo Zonnekant maar voorheen Fides Consulting/Filip De Saeger als licentienemer.

– Bij dezen wens ik alle personen te danken die als informant meegewerkt hebben aan de totstandkoming van deze blog/publicatie. Voor de lafhartigen die dat niet wilden doen, maar toch over relevante, veelal compromitterende informatie beschikten over Filip De Saeger/Fides Consulting kan ik enkel maar misprijzen hebben. Door de welwillendheid, medeplichtigheid en/of het schuldig verzuim van dergelijke opportunisten en schijtlaarzen heeft het ‘systeem-De Saeger’ jarenlang kunnen bestaan en floreren.

Update 12/11/2008

Op 15 mei 2008 maakte de (Elfde kamer van) de rechtbank van koophandel van Antwerpen de naamsverandering van Fides Consulting in bvba Moerman, Aernoudt, Ampe, Nijs en Partners ongedaan. Het verzoek hiertoe werd ingediend door curator Bruno Schoenaerts. Volgens de curator was de naamswijziging ingegeven door rancuneuze gevoelens ten aanzien van bepaalde personen (de gewezen minister Fientje Moerman en leden van haar voormalige kabinet) die volgens De Saeger verantwoordelijk zijn voor de intrekking van talrijke vergunningen en, hierdoor, het faillissement van zijn onderneming. De curator vermoedde ook dat het de bedoeling was om de handelsnaam Fides Consulting op die manier te vrijwaren en terug te kunnen gebruiken. Tijdens de zitting verklaarde Filip De Saeger dat hij geen kwade bedoelingen had en zich niet verzet tegen de vernietiging van de beslissing tot naamswijziging. Dat laatste klopt echter niet met wat hij buiten de rechtzaal, aan tal van personen, vertelde. Hij was wel degelijk pissed off en die naamsverandering is een zware streep door zijn rekening. Klik hier voor het vonnis. Recent postte Filip De Saeger trouwens op GentBlogt.be een bericht waarin hij,  behalve een hoop gebruikelijke nonsens (zoals het feit dat hij klacht indiende bij de Vlaamse Ombudsdienst en het parket – hier komen we later in detail op terug), ronduit stelde ex minister Moerman en sommige van haar kabinetsledenverantwoordelijk te stellen voor het ‘verlies’ (lees: faillissement) van zijn bedrijf. En tevens voor het verlies van 3 miljoen euro.

Zie ook:  Erkenning Fides Consulting als werving- & selectiebureau/arbeidsbemiddelaar ingetrokken (eerder was erkenning als opleidings- en adviesverstrekker ook al ontnomen)

—————————————————————————————————————————-

Update 1/9/2010

Filip De Saeger (ex Fides Consulting): twee nieuwe faillissementen en opnieuw actief in de HR-sector

Update 14/2/2011

HRM Net failliet, zaakvoerder Filip De Saeger persoonlijk bankroet

Update 30 november 2012

Filip De Saeger veroordeeld tot 3 jaar gevangenisstraf en 5 jaar beroepsverbod

Reactions (2)
 • Mark Banen says:

  Een indrukwekkend staaltje onderzoeksjournalistiek. Proficiat!

 • Guy Dupont says:

  Mooi en degelijk onderzoek. Hij heeft me ooit willen paaien om als trainer bij hem te werken en grootse dingen te doen. Na enkele ontmoetingen heb ik vriendelijk bedankt. Vooral omwille van zijn persoon en gedrag.

Post a reaction

Your email address will not be published. Required fields are marked *

* Comments are welcome in English, French or Dutch. Only reactions by authors who have stated their full name and e-mail address will be published. No mention of e-mail addresses will be made on the website. We only require them to enable us to contact the writer of the reaction should this prove necessary. HRMblogs.com reserves the right to delete reactions that are not in conformity with the general conditions and code of behaviour of this website.

recent reactions
 
poll

  Should an employer facilitate the practice of the Ramadan at the workplace?

  View Results

  Loading ... Loading ...

 
 
categories
 
archive
 
Disclaimer

Everything posted on this website/blog is the personal opinion of the individual contributor and does not necessarily reflect the view of BizInfo/HRMblogs or its clients, nor the author respective employer or clients.