FR
 
STARTPAGE Blogs
 
 
Research is what I’m doing when I don’t know what I’m doing. (W Van Braun)
published by , on 27/01/2008

In de zoektocht naar de ideale kandidaat met de perfecte antecedenten maken recruiters steeds meer gebruik van Google om wat (ir)relevante informatie over de kandidaat te vinden. Toch, ondanks het steeds stijgend aantal producten die de Google-labs ons aanbieden, zijn de resultaten niet altijd zaligmakend. De Google-algoritmes bespreken zou ons hier te ver leiden, toch dit: de technologie gaat uit van publiek beschikbare informatie die aan de oppervlakte van het web te vinden is. De tweeogige robot duikt niet in databases, doorzoekt geen Facebooks, Schoolbanken, Flickr’s of andere netwerken en evenmin vindt ze documenten die in online databases opgeslagen liggen. Wanneer we in die gegevensbanken willen zoeken hebben we andere technologie nodig, technologie die dit zogenaamde ‘deep web‘ in kaart brengt. Deze deep web-content wordt geschat op zo’n 500 maal het volume van het bekende web.

Mijn persoonlijke favoriet is Pipl.com, een next-gen zoekrobot die onder meer resultaten haalt uit verschillende netwerken, aangevuld met de Google-resultaten, zowel op Belgisch als internationaal niveau. Om de kracht van Pipl in te schatten loont het de moeite een zoektocht te lanceren op collega-blogger en professioneel netwerker An De Jonghe.

Ziki.com gaat nog een stap verder en levert naast de zoekopties ook de mogelijkheid om ego-surfingsgewijs jezelf te identificeren met de resultaten. Met andere woorden, net zoals op de meeste sociale netwerk-sites kun je een profiel aanmaken, kwestie de resultaten wat te sturen. Ook hier loont het de moeite als zoekopdracht An De Jonghe te gebruiken, en de verschillen met voorgaande te bestuderen. 

In Nederland is recentelijk Wieowie.nl gestart, qua principe vrij gelijklopend met Pipl.com, met die bemerking dat er geen keuze qua land mogelijk is en dat de resultaten meer gelinkt zijn aan meer typisch Nederlandse web 2.0-sites als Hyves.nl, Schoolbank.nl, maar ook LinkedIN en YouTube worden ondervraagd. Nieuw ten opzichte van de andere zoekmachines is de ‘WoW-factor’. Bedoeling is dat op basis van het aantal connecties wat je hebt in LinkedIN en/of Hyves samen met de compleetheid van je WoW-profiel een score qua belangrijkheid in de web 2.0-wereld wordt berekend.

Nog in beta-testing fase is GoshMe, meer nieuws wanneer deze beschikbaar komt.

Uiteraard zijn de resultaten met de nodige voorzichtigheid te benaderen. Net zoals bij algemene zoekopdrachten is ook bij persoonszoektochten de betrouwbaarheid van de informatie niet altijd duidelijk, er is altijd een risico op persoonsverwisseling. In verband hiermee willen we ook verwijzen naar Artikel 5.1 uit de Sollicitatiecode van de NVP (de Nederlandse Vereniging voor Personeelsmanagement en Organisatieontwikkeling), artikel wat stelt dat wanneer de selectieconsultant informatie inwint over een sollicitant, deze informatie deze enkel in rekening mag worden gebracht indien relevant en in dat geval met de sollicitant moet worden besproken.

In hoeverre doet u binnen uw organisatie research naar online antecedenten van uw sollicitanten?

Reactions (1)
 • Chris Stapper says:

  Mooie posting.

  In mijn ervaring zijn mensen vaak onaangenaam verrast hoeveel informatie over hen op een enkele plaats te vinden is. Toch ben ik altijd huiverig voor het googlen van mensen. Met name Jan jansens. Sommige mensen hebben een aantal naamgenoten en ondanks dat je denkt dat je ze niet door elkaar haalt kun je toch onterecht je beeld van een kandidaat negatief kleuren.

  Wat dat betreft zie ik veel meer in het gebruik van social networks om iemand te identificeren. Wellicht pas na een gesprek zodat je de informatie ook in een bepaalde context kunt plaatsen.

Post a reaction

Your email address will not be published. Required fields are marked *

* Comments are welcome in English, French or Dutch. Only reactions by authors who have stated their full name and e-mail address will be published. No mention of e-mail addresses will be made on the website. We only require them to enable us to contact the writer of the reaction should this prove necessary. HRMblogs.com reserves the right to delete reactions that are not in conformity with the general conditions and code of behaviour of this website.

recent reactions
 
poll

  Should an employer facilitate the practice of the Ramadan at the workplace?

  View Results

  Loading ... Loading ...

 
 
categories
 
archive
 
Disclaimer

Everything posted on this website/blog is the personal opinion of the individual contributor and does not necessarily reflect the view of BizInfo/HRMblogs or its clients, nor the author respective employer or clients.