FR
 
STARTPAGE Blogs
 
 
De Blackberry en de nieuwe inefficiëntie.
published by , on 12/11/2007

Laatst was ik in een meeting waar ik de enige niet gebruiker van een Blackberry was. Het was een vreemde ervaring. Alle andere deelnemers bleven met hun aandacht geconnecteerd met zaken die niets met de meeting te maken hadden. De voorzitter was continu aan het worstelen met de continu onderbroken aandachtspanne van de deelnemers. De emoties van de deelnemers volgden eerder het pad van de illusoire controle over de ‘toestanden’ die via de incoming mail binnenliepen. U vermoed het juist. Ik ben geen voorstander van de ‘hit en run’ managementstijl die hieruit aan het groeien is. Wat mij fascineert is het uitblijven van de vraag naar de bijdrage van dit nieuwe managementinstrument naar efficiëntieverhoging. Aan de hand van enkele stellingen wens ik deze discussie aan te gaan.

Stelling 1 : Elk systeem produceert ‘afval’. We dienen dit te tolereren, maar niet noodzakelijk te aanvaarden. Veel Blackberry gebruikers zijn het met mij eens als ik stel dat de Blackberry een goed informatieverwerkingsinstrument is. In het kielzog hiervan ben je echter ook bezig met nutteloze informatie te verwerken. Je kunt het beschouwen als ‘afval’-tijd. Tijd die je steekt in het onmiddellijk doornemen van niet betekenisvolle informatie, nl. de cc.’s, de punten waar een telefoontje waarschijnlijk een veel geschikter medium is om met het probleem om te gaan en vooral deze vragen die door de tijd hun oplossing vanzelf vinden. Je kunt niet niet bezig zijn met enkel betekenisvolle informatie, maar je kunt wél beslissen om er enkel op een voorgestructureerd moment, bijvoorbeeld één maal per etmaal, mee bezig te zijn. Hiervoor heb je naar mijn vermoeden geen Blackberry nodig.

Stelling 2 : Een maatstaf van productiviteit is de ratio tussen enerzijds de gewenste output en anderzijds de som van de gewenste en ongewenste output. Dit geeft een indicatie van hoe productief je werkt. De Blackberry laat toe om onmiddellijk in te grijpen. De vraag is of dit onmiddellijk ingrijpen de gewenste output verhoogd (en de ongewenste inperkt). Vaak worden problemen bottom-up geduwd, verhoog je de afhankelijkheid van ondergeschikten en haal je je een continue waakzaamheid op de hals (met het verhoogde burn-out risico). Het uitblijven van berichtjes wordt in plaats van bevrijdend net stresserend. Het grootste nadeel is echter dat de tijdshorizont van de Blackberry gebruiker verschuift naar het hier-en-nu, een focus op onmiddellijke kwaliteitsproblemen, korte termijn. En is dit niet de noodzakelijke focus van zijn/haar ondergeschikten ? Blackberry gebruik kan ik moeilijk rijmen met de (iets) langere termijn focus en een gerichtheid op de consistentie tussen practices (in plaats van het gefragmenteerd inspelen op deelproblemen) die net van deze zelfde Blackberry gebruiker wordt verwacht. De gewenste output van de Blackberry gebruiker ligt niet meer op het niveau dat van hem verwacht wordt. Zijn/haar productiviteit daalt.

Stelling 3 : Efficiëntie is de ratio van wat een gegeven systeem kan produceren ten opzichte van wat het écht doet. Dit geeft een indicatie van hoe goed je gegeven middelen inzet. Wat doet het Blackberry gebruik écht ? Als er één ding is waar de Blackberry fundamenteel op ingrijpt, dan is het ons tijdsgebruik. Winnen we tijd ? Ik betwijfel dit. De Blackberry is een handig instrument om het aantal mails exponentieel te vermenigvuldigen en de mondelinge communicatie evenredig te laten afnemen. Binnen communicatiedepartementen zie ik deelrollen ontstaan van mensen die procedures voor Blackberrygebruik gaan uitschrijven én dan nog geïmplementeerd moeten krijgen. Mij lijkt dit niet direct bij te dragen tot de efficiëntie van het primaire proces.

Stelling 4 : De verantwoordelijkheid voor efficiëntie kan het best gegeven worden aan diegenen die betrokken zijn bij de primaire processen, namelijk de basismedewerkers op de vloer én hun directe betrokkenen. Uit deze stelling vloeit voort dat Blackberries bij voorkeur geen managementinstrument, maar beter een instrument van de uitvoerende lijn kunnen zijn, namelijk daar waar het directe contact moeilijk is, zoals bijvoorbeeld teamleden die op verschillende locaties werken. De essentiële meerwaarde van het instrument ligt immers op het realiseren van kwaliteitsverbetering. En dit leggen we best zo laag mogelijk in de organisatie …

Vergeef mij beste lezer. Mijn opvatting is dat de Blackberry eerder bijdraagt tot inefficiëntie. En dan heb ik het nog niet over de verwijten die je krijgt als de zender het antwoord niet ontvangt binnen het uur. Blackberry gebruik draagt niet onmiddellijk bij tot de verhoging van een professioneel imago. Deze gedachten zijn waarschijnlijk vanuit mijn onervarenheid met het instrument beschreven. Ik kijk dan ook uit naar je reactie !

Reactions (4)
 • Luc Galoppin says:

  Dag Jan,

  Leuk om deze stellingen hier te lezen.

  Ik volg jouw standpunt en heb hier in dezefde richting ook een cursiefje over geblogd (http://www.reply-mc.com/2007/09/09/dump-your-blackberry-and-get-a-life/).

  Onlangs hoorde ik dat men deze toestellen soms ook “crack-berry” noemt, naar de verslavende drug ‘crack’.

  Beste groeten,
  Luc.

 • Jan De Visch says:

  Luc, Dank je ! Je cursiefje is inderdaad zeer complementair.
  Groetjes,
  Jan

 • Marc De Boom says:

  Jan,inderdaad wat je zegt klopt. Er is echter een ander aspect dat meespeelt.Als je in de huidige bedrijfscontext geen Blackberry hebt dan “hoor je er niet bij” en ben je waarschijnlijk niet belangrijk genoeg want men/jij vindt dan blijkbaar niet dat je steeds stand-by moet zijn voor de “mega”-problemen van elk uur elke dag.En die “onmisbaarheid” moet dan natuurlijk concreet worden bewezen in elke meeting. Vandaar het “misbruik”.Gezond verstand en enkele akkoorden voor start van een meeting kunnen al veel helpen.Voor de rest bepalen je uiteindelijke resultaten nog steeds je waarde in een organisatie.De Blackberry is dan een additionele tool die bijdraagt tot kost/revenue.En die je verstandig moet gebruiken em resultaten te halen.

 • Erwin Boydens says:

  Ik beaam volledig wat Jan publiceert en wil graag een kleine kanttekening plaatsen bij Marc De Boom’s reactie.
  In mijn visie willen mensen die echt aan de top van organisaties staan liefst zo weinig mogelijk te maken hebben met dergelijke toestellen en tools. Ze filteren alles via hun secretaresses ed. om zich juist te concentreren op het wezenlijke en de lange termijn. Blackberry en andere gimmicks vinden zij misschien wel tof maar echt gebruiken doen ze het niet. Laat je dus niet vangen door het “professioneel imago” en “het erbij horen”. Je beperkt je juist door gebruik van dergelijke gimmicks.

Post a reaction

Your email address will not be published. Required fields are marked *

* Comments are welcome in English, French or Dutch. Only reactions by authors who have stated their full name and e-mail address will be published. No mention of e-mail addresses will be made on the website. We only require them to enable us to contact the writer of the reaction should this prove necessary. HRMblogs.com reserves the right to delete reactions that are not in conformity with the general conditions and code of behaviour of this website.

recent reactions
 
poll

  Should an employer facilitate the practice of the Ramadan at the workplace?

  View Results

  Loading ... Loading ...

 
 
categories
 
archive
 
Disclaimer

Everything posted on this website/blog is the personal opinion of the individual contributor and does not necessarily reflect the view of BizInfo/HRMblogs or its clients, nor the author respective employer or clients.