FR
 
STARTPAGE Blogs
 
 
Hoe kunnen we beter worden door emoties te managen?
published by , on 15/10/2007

Emotie en ’emotie management’ spelen een grote rol bij leiderschap. Méér nog, zelfs gehele organisaties worden beïnvloed door emoties. Organisaties en bedrijven gebruiken emoties om medewerkers te motiveren en om klanten te doen kopen.

Diverse gebeurtenissen in organisaties creëren emoties en beïnvloeden mensen op een positieve (voldoening) of negatieve (verontwaardiging) manier. Elk lid van een organisatie heeft een hoogst persoonlijk, eigen gevoel over de identiteit van de organisatie. Regels over hoe we onze emoties tonen fungeren als organisatorische krachten binnenin organisaties en worden gebruikt om structuren en gedrag vorm te geven. Emoties zijn ook essentiële elementen van geïnspireerd leiderschap. En toch kunnen emoties ook destructief werken. Dan kunnen ze werknemers schaden, hun reactie op stress beïnvloeden en oorzaak zijn van lage productiviteit of ondermaatse resultaten.

Gemoedstoestanden en emoties bepalen de keuzes die we maken.
Emoties zijn een onderdeel van ons dagdagelijks bestaan. Als ze door ons lichaam stromen, beïnvloeden ze onze state-of-mind, performantie, gezondheid en energie. Recent onderzoek toont zelfs aan dat alle beslissingen gebaseerd zijn op hoe we ons voelen, en dat logica aangevoerd wordt om een rationele verklaring te vinden voor eender welke keuze die we gemaakt hebben.

We kunnen een belangrijk onderscheid maken tussen gemoedstoestanden en emoties. Emoties zijn reacties op specifieke gebeurtenissen, daar waar gemoedstoestanden langdurige gevoelens zijn, zoals: pessimisme, optimisme, melancholie, wrok of angst. Een gemoedstoestand geeft een algemene richting op de emotionele respons die een persoon heeft op gebeurtenissen. De gemoedstoestanden is de drager voor een hoge moraal, wil om te veranderen of te verbeteren, toewijding en de mogelijkheid om oplossingsgericht, creatief of innovatief te denken.

Emotie Management skills zijn nodig om een optimale productieve staat te bereiken.
Huidig onderzoek toont aan dat het verwerven van emotie-management skills en technieken ervoor zorgt dat managers en leiders gemakkelijker postieve en productieve resultaten kunnen bewerkstelligen in elk aspect van hun leven.

Emotionele verantwoordelijkheid en Emotioneel leiderschap
In een werkplek die wordt gedomineerd door de nadruk op rationeel en logisch denken, wordt de rol die emoties spelen in de beslissingsname vaak vergeten of verwaarloosd. Veel managers en leiders worden slachtoffer van hun eigen gevoelens en aanzien hun gemoedstoestanden en emoties als ‘wat overkomt’.

Hoe verwacht het management dat hun werknemers omgaan met hun emoties op de werkplek?
Nieuw onderzoek aan de Universiteit van Missouri-Columbia toont aan dat het management en heel wat werknemers het niet wenselijk vonden dat hun collega’s uiting geven aan gelijk welke sterke emotie — positief of negatief. Het onderzoek vertelt dat men vond dat (negatieve) gevoelens verbergen of maskeren de enige ‘geschikte’ manier was. Zelfs positieve emoties mochten enkel beperkt uitgedrukt worden.

De verwachting dat werknemers hun positieve of negatieve emoties verbergen wordt vaak aangeduid als ‘professionalisme’. Dit soort maskerende gedrag was voornamelijk terug te vinden in relatie tot de klanten, en niet zozeer in relatie tot andere werknemers.

Post a reaction

Your email address will not be published. Required fields are marked *

* Comments are welcome in English, French or Dutch. Only reactions by authors who have stated their full name and e-mail address will be published. No mention of e-mail addresses will be made on the website. We only require them to enable us to contact the writer of the reaction should this prove necessary. HRMblogs.com reserves the right to delete reactions that are not in conformity with the general conditions and code of behaviour of this website.

recent reactions
 
poll

    Should an employer facilitate the practice of the Ramadan at the workplace?

    View Results

    Loading ... Loading ...

 
 
categories
 
archive
 
Disclaimer

Everything posted on this website/blog is the personal opinion of the individual contributor and does not necessarily reflect the view of BizInfo/HRMblogs or its clients, nor the author respective employer or clients.