FR
 
STARTPAGE Blogs
 
 
Zilveren handdruk
published by , on 10/10/2007

De recente herstructureringen in ons land wekken heel wat commotie. Ze vormen een eerste testcase voor het Generatiepact. Naar aanleiding van de ontslagen bij Volkswagen in Vorst en bij General Motors (Opel) in Antwerpen wordt in de media gesproken over gouden handdrukken of immorele ontslagvergoedingen en tegelijk over rechtvaardige ontslagvergoedingen als compensatie voor het jobverlies. Twee op zijn minst tegengestelde standpunten in een verhitte discussie.

Als we deze discussie echter boven de individuele of groepsbelangen uittillen naar het maatschappelijk niveau, komen we bij het belangrijkste punt. Het verkeerde signaal om werknemers vanaf 50 jaar op brugpensioen te sturen en andere werknemers met als troost een goed gevulde hand de laan uit te sturen. Zeker nu het beleid heeft besloten om werk te maken van meer en langere loopbanen als antwoord op de nakende vergrijzing van de beroepsbevolking. De krapte die we vandaag kennen op de arbeidsmarkt zal uitgroeien tot een echte schaarste. Daarom moeten we iedereen zo lang mogelijk aan boord houden.

Herstructureringen, delokalisaties en ontslagen horen bij de nieuwe economische wetmatigheden van rendabiliteit en efficiëntie. De burger moet mee overschakelen door het denkbeeld van de klassieke loopbaan met levenslange jobzekerheid los te laten. Jezelf baanzekerheid (i.p.v. jobzekerheid) verschaffen voor het leven door je competenties verder te ontwikkelen met de steun van de werkgever en de overheid, dat is de toekomst van de actieve burger. Via financiële stimulansen moet de actieve burger bovendien worden aangemoedigd om langer te werken. Door de vergrijzing (of verzilvering?) van de bevolking worden vroege uitstapregelingen immers onbetaalbaar.

Ook bedrijven moeten hun verantwoordelijkheid opnemen. Ze moeten afstappen van het wijdverbreide cliché van de vastgeroeste, oudere werknemer en hun deuren wagenwijd openzetten voor het zilveren talent of minstens hun zilveren talent binnenshuis houden. Bedrijven werven doorgaans geen ouderen aan omdat ze bang zijn voor vervroegde uitstappers. Om dezelfde reden investeren werkgevers ook minder in opleiding voor oudere werknemers: de terugverdienperiode is te kort. En dit terwijl opleiding net een garantie vormt voor de blijvende inzetbaarheid van een werknemer. Deze vooroordelen worden echter weerlegd door een wetenschappelijke studie: oudere werknemers blijven langer bij eenzelfde werkgever dan jongere werknemers. Zilveren talent aanwerven en erin investeren loont dus wél.

Vaak kunnen rijpere werknemers blijvend en op een rendabele manier worden ingezet. Het recept? Een leeftijdsbewust personeelsbeleid, een doordacht welzijnsbeleid en een volgehouden inspanning op het vlak van vorming. Het bedrijf moet trouwens voldoende opleidingsinspanningen leveren voor ál zijn werknemers. Alleen op die manier zijn werknemers preventief voorbereid op een andere wending in hun loopbaan, binnen of buiten de bedrijfsmuren en ongeacht hun leeftijd.

In de geest van meer en langere loopbanen heeft het nieuwe herstructureringsbeleid als voornaamste doelstelling ontslagen werknemers zo snel mogelijk te herplaatsen in een kwaliteitsvolle job. In de herstructureringen van vandaag komt deze doelstelling nog te weinig uit de verf en gaat ze ten onder in de discussies over ontslagvergoedingen en brugpensioenregelingen. Eerst alles inzetten op de reactivering van de werknemer en pas in állerlaatste instantie heil zoeken in passieve maatregelen, dat is de boodschap ! Verwelkom dus elke rijpere werknemer in een bedrijf met een zilveren handdruk, als garantie voor blijvende inzetbaarheid, en stap af van de gouden handdruk of het brugpensioen, als te vroeg symbolisch afscheid van het actieve leven.

Post a reaction

Your email address will not be published. Required fields are marked *

* Comments are welcome in English, French or Dutch. Only reactions by authors who have stated their full name and e-mail address will be published. No mention of e-mail addresses will be made on the website. We only require them to enable us to contact the writer of the reaction should this prove necessary. HRMblogs.com reserves the right to delete reactions that are not in conformity with the general conditions and code of behaviour of this website.

recent reactions
 
poll

    Should an employer facilitate the practice of the Ramadan at the workplace?

    View Results

    Loading ... Loading ...

 
 
categories
 
archive
 
Disclaimer

Everything posted on this website/blog is the personal opinion of the individual contributor and does not necessarily reflect the view of BizInfo/HRMblogs or its clients, nor the author respective employer or clients.