FR
 
STARTPAGE Blogs
 
 
Arbeidsmarkt en supermarkt
published by , on 25/09/2007

Vorige week ging de ramadan, de vastenmaand van de moslims, van start. Diversiteit is een realiteit, ook in religie. Maar in de berichtgeving in de media bleek de afgelopen dagen opnieuw hoe diep de kloof wel is tussen de verschillende gemeenschappen in Vlaanderen. Intussen wordt steeds meer duidelijk dat de echte doorbraak op vlak van integratie over de arbeidsmarkt en de supermarkt zal lopen.

In onze gemeenschap en in ons straatbeeld zijn medeburgers van allochtone origine niet meer weg te denken. Lange tijd werd gedacht dat de moeilijke maar onomkeerbare integratie vooral langs culturele weg, ‘couscous en frieten’, de kennis van de Nederlandse taal of het onderwijs, “gelijke kansen’ zou gaan. Goed bedoeld, noodzakelijk, maar onvoldoende blijkt zovele jaren later. De economische conjunctuur en de demografische ontwikkelingen bieden echter onverhoopte kansen naar de toekomst. Kansen die ditmaal ten volle dienen benut te worden door alle betrokken spelers.

Economische studies hebben de voorbije maanden aangetoond dat de integratie van burgers van allochtone origine in het arbeidsproces – en zelfs nieuwe vormen van gecontroleerde economische integratie – absoluut noodzakelijk zijn om de economische activiteit en groei in West-Europa voor de komende jaren op peil te houden. En dit uiteraard tegen de achtergrond van de massale uitstroom van de babyboomers uit de arbeidsmarkt de komende jaren. Een hogere activiteitsgraad van alle bevolkingsgroepen is immers onontbeerlijk om de kosten van de vergrijzing en de daarmee gepaard gaande nood aan verzorging op te vangen.

Integratie en migratie zijn in dat opzicht geen bedreigingen, maar kansen die zich opdringen. Alleen is dit een boodschap die slechts heel langzaam doordringt en voor sommigen ook ‘disruptief’ werkt. Het is daarom goed dat ‘verlichte’ werkgevers zich sinds kort in hun arbeidsmarktcommunicatie impliciet of expliciet richten tot medeburgers van allochtone herkomst. De rekruteringscampagne van de NMBS-groep is een mooi voorbeeld van gelijke kansen en diversiteit op de werkvloer in een groot overheidsbedrijf. De affichecampagne ‘kwALIteiten’ van uitzendkantoor Start People richt zich deze dagen zelfs zeer expliciet tot allochtone werkzoekenden. Randstad was hier eerder al baanbrekend. Deze campagnes dragen niet alleen bij tot een andere beeldvorming, maar vertrekken ook vanuit een concreet aanbod aan vacatures. Integratie kan niet vrijblijvend blijven.

In het verleden deed ook de marketingwereld al enkele schuchtere stappen in de richting van expliciete campagnes op doelgroepen met een etnische of culturele achtergrond. De mobiele telefoonoperator BASE lanceerde in 2003, onder het merk Ay Yildiz, een dienst expliciet gericht naar de Turkse populatie. Maar voorlopig is er bij andere merken weinig navolging. Koudwatervrees of kortzichtigheid ? Het is in elk geval duidelijk dat merken voor jongeren van allochtone origine een stap kunnen zijn naar opwaartse sociale mobiliteit en integratie. Als we allemaal schoenen of kleding van Nike of Adidas dragen, dan vervagen de verschillen. En op termijn wordt dit ook een koopkrachtige doelgroep, indien de integratie in de arbeidsmarkt wordt ingevuld.

In de Verenigde Staten heeft de marketingwereld intussen volop de kracht en ook de koopkracht van de zwarte en ‘hispanic’ gemeenschap ontdekt. Marketingreus Procter&Gamble lanceert er deze maand de imagocampagne ‘My Black is beautiful’, die zich expliciet richt tot de Afro-amerikaanse vrouwen. Objectief is om zwarte vrouwen positiever te laten denken over hun zwarte huid en op die manier de band met de merken van P&G te versterken. Onderzoek toonde immers aan dat 71 procent van de zwarte vrouwen meent dat ze minder positief worden afgespiegeld in de media dan andere vrouwen. P&G kiest met deze campagne duidelijk kleur.

En dat is niet alleen een daad van altruïsme. Eerder werd al aangetoond dat merken, zoals Dove van concurrent Unilever, die een duidelijk maatschappelijk standpunt innemen – ook rond ‘geladen’ thema’s – in het winkelrek steeds meer op sympathie en ook de portemonnee van consumenten kunnen rekenen. Maatschappelijke betrokkenheid en commercieel succes kunnen wel degelijk samen gaan. Integratie langs de arbeidsmarkt en de supermarkt dus.

(Deze tekst verscheen ook in De Standaard)

Post a reaction

Your email address will not be published. Required fields are marked *

* Comments are welcome in English, French or Dutch. Only reactions by authors who have stated their full name and e-mail address will be published. No mention of e-mail addresses will be made on the website. We only require them to enable us to contact the writer of the reaction should this prove necessary. HRMblogs.com reserves the right to delete reactions that are not in conformity with the general conditions and code of behaviour of this website.

recent reactions
 
poll

    Should an employer facilitate the practice of the Ramadan at the workplace?

    View Results

    Loading ... Loading ...

 
 
categories
 
archive
 
Disclaimer

Everything posted on this website/blog is the personal opinion of the individual contributor and does not necessarily reflect the view of BizInfo/HRMblogs or its clients, nor the author respective employer or clients.