FR
 
STARTPAGE Blogs
 
 
Nederlands w&s-kantoor tracht via spitsvondigheid wetgeving te omzeilen op verbod van discriminatie bij aanwerving
published by , on 24/09/2007

De (recente) Belgische wetgeving, die een toepassing is van de Europese richtlijnen, over verbod van discriminatie op basis van leeftijd op de werkplek en in alle stadia die aan de tewerkstelling vooraf gaat (dus ook in personeelsadvertenties) verbiedt, behoudens enkele uitzonderingen, aanwervingen alsook verloningen op basis van leeftijd. Een van de gevolgen van onze wetgeving is onder meer dat CAO’s met enkel leeftijdsbarema’s op de helling staan en in de toekomst niet meer kunnen.

Ook bij onze Noorderburen is een vergelijkbare anti-discriminatiewet van kracht. Maar een ‘slim’ Nederlands werving- en selectiebureau dacht de wet te kunnen omzeilen door in een personeelsadvertentie geen melding te maken van (maximale) leeftijd maar het maximum aantal jaren werkervaring te vermelden.

De commissie Nederlandse Gelijke Behandeling (CGB) heeft in een uitspraak van 13 juli 2007 (nr. 2007/137) geoordeeld dat het zonder motivatie stellen van een maximum aantal jaren werkervaring in een personeelsadvertentie in strijd is met de zogenaamde Wet Gelijke Bhandeling op grond van leeftijd bij arbeid (WGBLA). Artikel 9 van die wet bepaalt immers dat de grond voor het maken van onderscheid op grond van leeftijd bij een openlijke aanbieding van een betrekking (dus in de personeelsadvertentie) moet worden vermeld.

Het bewuste bemiddelingsbureau stelde in een personeelsadvertentie, waarin een HR-medewerker voor een financiële instelling werd gezocht, een maximale eis van tien jaar werkervaring. De CGB heeft geoordeeld dat de vermelding ‘aantal jaren werkervaring’ niet direct verwijst naar de leeftijd van de sollicitant. Door het vermelden ‘van een maximum aantal jaren werkervaring’ wordt echter een grote groep – in het bijzonder oudere kandidaten – uitgesloten. In feite komt dit neer op een verkapte leeftijdsgrens: het zonder grond vermelden van een maximum werkervaringseis is daarom niet toegestaan. De Nederlandse wet verplicht de motivering van leeftijdseisen in personeelsadvertenties. Die eisen kunnen en mogen echter enkel in welbepaalde en in een beperkt aantal gevallen (zoals noodzaak en relevantie voor de functie).

Benieuwd wanneer het eerste Belgische werving- en selectiekantoor tegen de lamp loopt, wie dat zal zijn en wie desgevallend de kat de bel heeft aangebonden.

Hier onder een overzicht van en links naar de diverse anti-discriminatiewetten (met dank aan Chris Engels van advocatenkantoor Claeys & Engels/ius-laboris)

10/05/2007 Wet ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie, p. 29016.

10/05/2007 Loi tendant à lutter contre certaines formes de discrimination, p. 29016.

10/05/2007 Wet ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen, bl. 29031.

10/05/2007 Loi tendant à lutter contre la discrimination entre les femmes et les hommes, p. 29031.

10/05/2007 Wet tot aanpassing van het Gerechtelijk Wetboek aan de wetgeving ter bestrijding van discriminatie en tot bestraffing van bepaalde door racisme of xenofobie ingegeven daden, bl.29044.

10/05/2007 Loi adaptant le Code judiciaire à la législation tendant à lutter contre les discriminations
et réprimant certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie, p. 29044.

10/05/2007 Wet tot wijziging van de wet van 30 juli 1981 tot bestraffing van bepaalde door racisme of xenofobie ingegeven daden, bl. 29046.

10/05/2007 Loi modifiant la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie, p. 29046.

Post a reaction

Your email address will not be published. Required fields are marked *

* Comments are welcome in English, French or Dutch. Only reactions by authors who have stated their full name and e-mail address will be published. No mention of e-mail addresses will be made on the website. We only require them to enable us to contact the writer of the reaction should this prove necessary. HRMblogs.com reserves the right to delete reactions that are not in conformity with the general conditions and code of behaviour of this website.

recent reactions
 
poll

    Should an employer facilitate the practice of the Ramadan at the workplace?

    View Results

    Loading ... Loading ...

 
 
categories
 
archive
 
Disclaimer

Everything posted on this website/blog is the personal opinion of the individual contributor and does not necessarily reflect the view of BizInfo/HRMblogs or its clients, nor the author respective employer or clients.